Traducere engleză-română pentru "attainable"

EN

"attainable" română traducere

volume_up
attainment {substantiv}
RO
EN

attainable {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "attainable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishToday, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
Astăzi, trebuie să răspundem la întrebarea dacă acest obiectiv poate fi atins.
EnglishHow realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Cât de realistă, de dorit și la prețuri accesibile ar fi o rețea la nivel european și este aceasta realizabilă?
EnglishWe must set only attainable goals, taking into consideration their effects on the economic crisis.
Trebuie să stabilim numai ţinte care pot fi atinse, ţinând cont de efectele lor asupra crizei economice.
EnglishThat is attainable and would lead to better results.
Acest lucru poate fi realizat și ar conduce la rezultate mai bune.
EnglishFor their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
La rândul lor, obiectivele Europei pot fi atinse dacă sunt în concordanţă cu viziunea fiecărui stat membru.
EnglishThe Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Consiliul a afirmat că ar fi dispus să contribuie la o analiză amănunțită a tuturor aspectelor, dacă rezultatele sunt pozitive și realizabile.
EnglishThese have to be ambitious yet realistic and attainable, paying heed to where each Member State started and its capacities.
Acestea trebuie să fie ambiţioase, dar realiste şi realizabile, acordând atenţie punctului din care pornit fiecare stat membru şi capacităţilor acestuia.
EnglishHere, there is, indeed, a need for partnership on the part of other important economic players for the effects of the summit to be truly attainable.
În acest domeniu există, într-adevăr, nevoia unui parteneriat din partea altor actori economici importanţi pentru ca efectele reuniunii la nivel înalt să fie cu adevărat plauzibile.
EnglishSexual and reproductive rights are based on universally recognised rights to bodily integrity, non-discrimination, and the highest attainable standard of health.
Drepturile sexuale şi ale reproducerii se bazează pe drepturi recunoscute universal la integritatea corporală, nediscriminare şi cel mai înalt standard posibil de sănătate.
EnglishThere is great pressure on the European Union to show candidate countries, by concluding and accelerating association agreements, that EU accession is an attainable goal.
UE este supusă unei mari presiuni de a le demonstra ţărilor candidate, prin încheierea şi accelerarea acordurilor de asociere, că aderarea la UE este un obiectiv care poate fi atins.

Sinonime (în engleză) pentru "attainable":

attainable
attainment