Traducere engleză-română pentru "attempt"

EN

"attempt" română traducere

volume_up
attempt {substantiv}
EN

attempt {substantiv}

volume_up
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Este o primă încercare, dar sunt convins că poate avea succes.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nu pot fi de acord cu o retorică care reprezintă o încercare de a rescrie istoria.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
Aceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
attempt (dar şi: endeavour, go)
This contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
Aceasta contravine dreptului la intimitate și pare să fie o tentativă de cenzură.
This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Aceasta este încă o tentativă de a grăbi liberalizarea achizițiilor publice.
Basically, we may be facing an attempt to promote social dumping.
De fapt, este posibil să ne confruntăm cu o tentativă de promovare a dumpingului social.

Exemple de folosire pentru "attempt" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
EnglishThis contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
Aceasta contravine dreptului la intimitate și pare să fie o tentativă de cenzură.
EnglishI hope that all the political forces in Belgium attempt to find a real consensus.
Sper că toate forţele politice din Belgia vor încerca să ajungă la un consens real.
EnglishThere is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
Nu există niciun protest, ci doar încercări de a ascunde această informație nouă.
EnglishI cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nu pot fi de acord cu o retorică care reprezintă o încercare de a rescrie istoria.
EnglishIf you attempt to remove a tile that isn't free, Windows will let you know.
Dacă încercați să eliminați o plăcuță care nu este liberă, Windows vă va spune.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Încercarea Uniunii Europene de a reduce utilizarea cărbunelui este corectă și adecvată.
EnglishI am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
Sunt tot mai alarmat de încercarea de a stabili noi condiții discriminatorii.
EnglishMr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Propunerea dlui Frattini nu s-a materializat; acum este timpul să încercăm alte măsuri.
EnglishNevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Cu toate acestea, sunt în favoarea încercării de a produce Foaia de parcurs 2050.
EnglishPuts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.
Pune un câmp electric static în fața porții, care poate opri o încercare de gol.
EnglishThis is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Aceasta este încă o tentativă de a grăbi liberalizarea achizițiilor publice.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Trebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor.
EnglishThe relaunch of the TEC is an attempt to develop this strategic relationship.
Relansarea CET este o încercare de a dezvolta această relaţie strategică.
EnglishI would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
Aș dori să văd că UE încearcă să convingă Turcia să organizeze un astfel de dialog.
EnglishThis is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
Aceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
EnglishI therefore support the attempt of the Belgian Presidency to strengthen social protection.
Salut, aşadar, încercarea Preşedinţiei belgiene de a consolida protecţia socială.
EnglishOthers attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
Altele încearcă să excludă posibilitatea producerii dezastrelor maritime.
EnglishAn attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Trebuie să se încerce găsirea autorului şi protejarea drepturilor sale.
EnglishIt is an attempt to go further towards fiscal and tax harmonisation.
Este o încercare de a înainta în direcția armonizării fiscale și a impozitelor.

Sinonime (în engleză) pentru "attempt":

attempt