EN

attentive {adjectiv}

volume_up
The European Parliament was also very active and attentive during this time.
Parlamentul European a fost, de asemenea, foarte activ și atent în acest timp.
We will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.
Vom căuta să jucăm un rol constructiv şi foarte atent.
So, Commissioner, I ask you to be attentive to the phenomenon of dowry in the financial sector.
Deci, dle comisar, vă rog să fiţi atent la fenomenul de dotă în sectorul financiar.
attentive
volume_up
neadormit {adj. m.} (atent)

Exemple de folosire pentru "attentive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Parliament was also very active and attentive during this time.
Parlamentul European a fost, de asemenea, foarte activ și atent în acest timp.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
În orice caz, trebuie să fim foarte atenți și riguroși în anumite aspecte.
EnglishSo, Commissioner, I ask you to be attentive to the phenomenon of dowry in the financial sector.
Deci, dle comisar, vă rog să fiţi atent la fenomenul de dotă în sectorul financiar.
EnglishI would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.
Doresc să vă mulţumesc tuturor pentru cuvintele atente, pentru noile opinii şi noile accente.
English. - I will try to be attentive to the interpreters.
membră a Comisiei. - Voi încerca să fiu atentă cu interpreții.
EnglishWe will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.
Vom căuta să jucăm un rol constructiv şi foarte atent.
EnglishWe are very attentive to these concerns, and we believe that the proposal for a directive is a good one.
Suntem foarte atenți la aceste preocupări și credem că propunerea de directivă este una bună.
EnglishWe must continue to be attentive to the north; we must not ignore it or isolate it diplomatically.
Trebuie să fim în continuare atenți la partea nordică; nu trebuie să o ignorăm sau să o izolăm diplomatic.
EnglishLet me explain why - and I would like you to be attentive because we will have the same problems in the future.
Să vă explic de ce - şi aş dori să fiţi atenţi, pentru că vom avea aceleaşi probleme în viitor.
EnglishAs you have mentioned, Greece is in a specific situation today, and we are being very attentive to it.
Aşa cum aţi menţionat, Grecia se află într-o situaţie specifică astăzi şi suntem foarte atenţi la aceasta.
EnglishThe Commission will be particularly attentive to these issues.
Comisia va fi atentă mai ales la aceste chestiuni.
EnglishLet us therefore be attentive to this aspect.
Prin urmare, haideţi să fim atenţi la acest aspect.
EnglishI am surrounded by very attentive people here.
EnglishWe have to be attentive to specific cases.
EnglishThe government should also be attentive to the need for humanitarian aid and reconstruction in the areas affected.
Guvernul ar trebui, de asemenea, să fie atent la necesitatea ajutorului umanitar şi de reconstrucţie a zonelor afectate.
EnglishAll that remains is for me to thank our members of the public, who are few in numbers but attentive, for their presence.
Tot ce-mi mai rămâne este să mulţumesc pentru prezenţa lor membrilor publicului, care sunt puţini la număr, dar atenţi.
EnglishWhen setting environmental goals, we also need to be attentive to the economic and social capacities of EU Member States.
Când stabilim ţinte ecologice trebuie să fim de asemenea atenţi la capacităţile economice şi sociale ale statelor membre UE.
EnglishFinally, I believe it is essential that we remain attentive to the issue of recurring intercommunal violence in Nigeria.
În cele urmă, consider că este necesar să rămânem vigilenţi în ceea ce priveşte problema violenţelor intercomunitare recurente din Nigeria.
EnglishI noted that our Commissioners were very attentive, and so they will doubtless follow up the comments made by all of our fellow Members.
Am observat că membrii Comisiei au fost foarte atenţi, aşadar vor da cu siguranţă curs observaţiilor făcute de colegii noştri.
EnglishThe Commission has been attentive.

Sinonime (în engleză) pentru "attentive":

attentive
attention
attentiveness