EN

attraction {substantiv}

volume_up
attraction (dar şi: pull)
Albania's and Montenegro's applications for EU membership underscore the Union's continued power of attraction.
Cererile de aderare ale Albaniei şi Muntenegrului subliniază permanenta putere de atracţie a Uniunii.
It is not only the supply of work and employment, it is the creation of poles of attraction for cultural and historic tourism that will contribute to the sustainable development of these areas.
Nu este vorba doar de asigurarea unor locuri de muncă, ci şi de crearea unor centre de atracţie pentru turismul cultural şi istoric, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestor zone.
attraction (dar şi: charm, seduction)

Exemple de folosire pentru "attraction" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNot to mention the attraction of such a vast unified market for foreign investors.
De asemenea, această vastă piaţă unificată este foarte atractivă pentru investitorii străini.
EnglishThe EU is therefore clearly losing its attraction for Ukrainians.
Prin urmare, este evident că UE își pierde din atractivitate pentru ucraineni.
EnglishThe EU's institutions are a major tourist attraction in Brussels.
Instituțiile europene reprezintă obiective de interes turistic major ale capitalei Bruxelles.
EnglishIn any case, the attraction of the euro remains intact.
În orice caz, atractivitatea monedei euro rămâne intactă.
EnglishAlbania's and Montenegro's applications for EU membership underscore the Union's continued power of attraction.
Cererile de aderare ale Albaniei şi Muntenegrului subliniază permanenta putere de atracţie a Uniunii.
EnglishHowever, I am a man of moderation - believe it or not - and I believe that there are certain limits to how much attraction and fascination a man can take.
Cu toate acestea, sunt o persoană cumpătată - fie că mă credeţi, fie că nu - şi cred că există anumite limite pentru atracţia şi fascinaţia pe care o poate suporta un om.
EnglishIt is not only the supply of work and employment, it is the creation of poles of attraction for cultural and historic tourism that will contribute to the sustainable development of these areas.
Nu este vorba doar de asigurarea unor locuri de muncă, ci şi de crearea unor centre de atracţie pentru turismul cultural şi istoric, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestor zone.

Sinonime (în engleză) pentru "attraction":

attraction
attractively
attracter