EN

audience {substantiv}

volume_up
1. general
Because of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
As a writer, I don't spend much time in front of an audience.
Ca scriitor, nu petrec mult timp în fața unui public.
You can deliver a presentation, hold a meeting with a large remote audience, or conduct a training.
Aveţi posibilitatea să expediaţi o prezentare, să găzduiţi o întâlnire cu un public mare la distanţă sau să iniţiaţi o întâlnire.
They have to be able to speak in other European countries with the knowledge that those who have threatened them will not be sitting there in the audience.
Trebuie să poată vorbi în alte țări europene, știind că cei care i-au amenințat nu se vor afla în sală.
audience
Secondly, it is intended to inform the widest possible audience of the EU's actions to promote human rights worldwide.
În al doilea rând, are scopul de a informa o audienţă cât mai mare cu privire la acţiunile UE de promovare a drepturilor omului în întreaga lume.
2. "in the pit"
audience
volume_up
parter {n} (spectatorii)
3. Judiciar
audience (dar şi: hearing)

Exemple de folosire pentru "audience" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
EnglishPresenters can conduct audience polls while the meeting is in progress.
Prezentatorii pot dirija voturi ale publicului în timp ce întâlnirea este în curs.
EnglishIt is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Este o şansă a autorilor de a-şi lărgi piaţa şi publicul.
EnglishThis gives you a better idea of what your audience will hear when they play your published movie.
Astfel, vă faceți o impresie mai bună despre ceea ce publicul va auzi la redarea filmului publicat.
EnglishAs a writer, I don't spend much time in front of an audience.
Ca scriitor, nu petrec mult timp în fața unui public.
EnglishIn our audience tonight we have some musicians, some producers and, indeed, some interested parties.
În rândurile audienţei noastre din această seară se află câţiva muzicieni, producători şi câteva părţi interesate.
EnglishWe predict success, whoever your audience may be.
Credem că veți avea succes, oricare ar fi publicul.
EnglishYou can deliver a presentation, hold a meeting with a large remote audience, or conduct a training.
Aveţi posibilitatea să expediaţi o prezentare, să găzduiţi o întâlnire cu un public mare la distanţă sau să iniţiaţi o întâlnire.
EnglishThe audience went gaga over his new show.
Publicul a fost înnebunit de noul său spectacol.
EnglishThe audience went gaga over his new show.
Publicul a fost înnebunit de noul său spectacol.
EnglishWe need to help to ensure that these cultural and artistic trades are encouraged and made available to a wider audience.
Trebuie să contribuim la încurajarea acestor profesii culturale și artistice și la accesul unui public mai mare la acestea.
EnglishI was moved, and I was full of admiration for the brave and heartening behaviour of the cellist and his audience.
Am fost impresionată și am fost cuprinsă de admirație față de comportamentul curajos și înduioșător al violoncelistului și al publicului său.
EnglishThey have to be able to speak in other European countries with the knowledge that those who have threatened them will not be sitting there in the audience.
Trebuie să poată vorbi în alte țări europene, știind că cei care i-au amenințat nu se vor afla în sală.
EnglishSecondly, it is intended to inform the widest possible audience of the EU's actions to promote human rights worldwide.
În al doilea rând, are scopul de a informa o audienţă cât mai mare cu privire la acţiunile UE de promovare a drepturilor omului în întreaga lume.
EnglishIn essence, it is an initiative aimed at providing a tool to find, search and buy books for a wide audience of users.
În esenţă, este vorba despre o iniţiativă de asigurare a unui instrument de găsire, căutare şi cumpărare de cărţi de către o gamă largă de utilizatori.
EnglishInformation needs to be reliable, validated by the authorities, independent, accessible and targeted to an average, non-expert audience.
Informațiile trebuie să fie fiabile, validate de autorități, independente, accesibile și destinate unui public mediu, fără expertiză.
English. - Mr President, it is a privilege and an honour for me to address this distinguished audience today.
președinte în exercițiu al Consiliului. - Dle președinte, este un privilegiu și o onoare pentru mine să mă adresez astăzi distinsei audiențe.
EnglishAt the same time, I think that implementation of new technologies will help produce good quality programmes aimed at every audience group.
Consider totodată că punerea în practică a noilor tehnologii va permite realizarea de programe de calitate destinate tuturor categoriilor de ascultători.
EnglishWe must not forget either that we are talking about a sensitive area with a large multiplier effect, conveying a powerful message to its audience and society.
Nu trebuie, de asemenea, să uităm că vorbim de un domeniu sensibil, cu mare efect de multiplicare, cu mesaj puternic în publicul său, în societate.
EnglishEach slide provides some very simple facts or key words in a style that can be easily understood by an audience with no prior knowledge of the EU.
Fiecare imagine include date simple sau cuvinte cheie, într-un stil care poate fi uşor înţeles de către un public care nu deţine cunoştinţe anterioare despre UE.

Sinonime (în engleză) pentru "audience":

audience