Traducere engleză-română pentru "audio track"

EN

"audio track" română traducere

RO

"audio track" engleză traducere

EN

audio track {substantiv}

volume_up
1. Muzică
audio track (dar şi: aria, melody, melodia)
RO

audio track {neutru}

volume_up
1. Muzică
audio track (dar şi: melodie)

Exemple de folosire pentru "audio track" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo increase the volume of the audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Pentru a crește volumul componentei audio a clipului video din pista audio, glisați cursorul spre Audio din video.
EnglishTo increase the level of audio on the Audio track that is part of a video clip, drag the slider toward Audio from video.
Pentru a crește nivelul audio din pista audio, care este o componentă a clipului video, glisați cursorul spre Audio din video.
EnglishUsing the timeline view you can trim video clips, adjust the duration of transitions between clips, and view the audio track.
Utilizând vizualizarea pentru cronologie, aveți posibilitatea să ajustați clipurile video, durata tranzițiilor dintre clipuri și să vizualizați pista audio.
EnglishWhen you repeat playback, all the tracks for the CD are played until the last track has played; playback then starts again from the first audio track.
Când repetați redarea, toate pistele CD-ului se redau până când se redă ultima pistă; apoi redarea începe din nou de la prima pistă audio.
EnglishTo change the default language for the audio track for the DVD, under Audio track, click the - or + button until the language that you want to use for the audio track appears.
Pentru a înlocui limba implicită pentru pista audio DVD, sub Pistă audio, faceți clic pe butonul - sau + până apare limba pe care doriți să o utilizați pentru pista audio.
EnglishWindows Movie Maker automatically imports your narration into the current collection and puts it on the timeline at the point on the Audio/Music track where you first began to narrate.
Windows Movie Maker importă automat narațiunea în colecția curentă și o plasează în cronologie, în acel punct de pe pista audio/muzicală unde ați început pentru prima dată să vorbiți.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

audio substantiv
Romanian
audio adjectiv
Romanian
track substantiv
to leave the track verb
Romanian
to track verb
Romanian
racing track substantiv
Romanian
cycling track substantiv
Romanian
to go off the track verb
to keep track verb
beaten track substantiv