Traducere engleză-română pentru "audio-video"

EN

"audio-video" română traducere

EN

audio-video {adjectiv}

volume_up
audio-video

Exemple de folosire pentru "audio-video" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Simptomele problemelor privind filtrele video și audio sunt diverse în Windows Movie Maker.
EnglishTrim, rearrange, and copy imported audio and video clips
Ascunderea parțială, rearanjarea și copierea clipurilor audio și video importate
EnglishTrim the video or audio so it starts at the selected point
A ascunde parțial un clip video sau audio, astfel încât să înceapă în punctul selectat
EnglishRich online meetings with audio and video, desktop sharing, and virtual whiteboard
Întâlniri online îmbogățite cu caracteristici audio și video, partajarea desktopului și o tablă albă virtuală
EnglishSplit the video or audio into two items at the selected point
A scinda în două părți un clip video sau audio, în punctul selectat
EnglishTrim the video or audio so it ends at the selected point
A ascunde parțial un clip video sau audio, astfel încât să se termine în punctul selectat
EnglishYou can use your LifeCam to capture digital video and audio recordings and digital photos.
Puteţi folosi camera web LifeCam pentru a face înregistrări audio şi video digitale şi fotografii digitale.
EnglishTo mute audio in a video clip, do the following:
Pentru a dezactiva componenta audio într-un clip video, procedați astfel:
EnglishThere are hundreds of audio and video codecs in use today.
În prezent, sunt utilizate sute de codecuri audio și video.
EnglishMost computer manufacturers use third-party brands of devices, such as video or audio cards.
Majoritatea producătorilor de computere utilizează mărci terțe de dispozitive, cum ar fi plăci video sau audio.
EnglishWindows Movie Maker supports audio and video streams only.
Windows Movie Maker acceptă numai fluxuri audio și video.
EnglishSave travel costs by conducting online meetings including audio, video, and web conferencing
Economisiți din costurile cu deplasările, luând parte la întâlniri online, inclusiv conferințe audio, video și Web
EnglishCommunication using audio, video and IM from almost anywhere
Comunicare prin audio, video și IM, de aproape oriunde
EnglishPossible file types include Windows Media Video (WMV) files or Audio-Video Interleaved (AVI) files.
Tipurile de fișiere posibile includ fișiere Windows Media Video (WMV) sau fișiere Audio-video intercalat (AVI).
EnglishSome video and audio programs install filters when they are installed or used on your computer.
Unele programe video și audio instalează la rândul lor filtre atunci când sunt instalate sau utilizate pe computer.
EnglishPlay an audio or video file: frequently asked questions
Redați un fișier audio sau video: întrebări frecvente
EnglishRich online meetings with audio and video.
Participați la întâlniri online cu caracteristici audio și video.
EnglishFor information about playback issues, see Play an audio or video file: frequently asked questions.
Pentru informații despre problemele de redare, consultați Redarea unui fișier audio sau video: întrebări frecvente.
EnglishConnect both the video and audio feeds from your video camera to your computer using a video input adapter.
Connect both the video and audio feeds from your video camera to your computer using a video input adapter.
EnglishHere are answers to some common questions about playing audio or video files in Windows Media Player.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind redarea fișierelor audio și video în Windows Media Player.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

audio substantiv
Romanian
audio adjectiv
Romanian
audio track substantiv
audio recording substantiv