Traducere engleză-română pentru "audit"

EN

"audit" română traducere

volume_up
audit {substantiv}
RO
volume_up
audition {substantiv}
RO
EN

audit {substantiv}

volume_up
1. Contabilitate
audit
volume_up
bilanț {n}

Exemple de folosire pentru "audit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishOne internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
Un audit intern şi câteva persoane stabilite dinainte îşi pot da acordul.
EnglishThe VVD considers that the audit systems in these areas must be improved.
VVD consideră că sistemele de audit din aceste domenii trebuie îmbunătăţite.
EnglishThe sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
Eşantionul luat în considerare pentru audit a inclus şase state şi 250 de tranzacţii.
EnglishFurthermore, authorities should not be allowed to audit themselves.
În plus, autorităților nu ar trebui să li se permită să își facă singure audit.
EnglishPre-signed agreement that includes an acknowledgement of compliance and an audit clause
Acord semnat în prealabil care include o declarație de recunoaștere și o clauză de audit
EnglishAs a result of an audit in Parliament, we have received an EMAS logo.
Ca urmare a unei proceduri de audit în Parlament, am primit o emblemă EMAS.
EnglishThe Court is an independent audit institution governed by the treaty.
Curtea este o instituţie de audit independentă, reglementată prin tratat.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Dar peste tot în lume perfecţiunea în domeniul auditului este un fenomen rar.
EnglishThis audit will eliminate duplication and reduce administrative costs by more than 15%.
Acest audit va elimina suprapunerile şi va reduce cheltuielile administrative cu peste 15 %.
EnglishWe must now ensure by the audit system that we are meeting those targets.
Acum trebuie să ne asigurăm prin intermediul sistemului de audit că atingem aceste obiective.
EnglishSwitzerland will conform to EU financial control and audit provisions.
Elveția se va conforma controlului financiar din partea UE și dispozițiilor privind auditul.
EnglishAs we know, the external audit of the EU's budget is carried out by the Court of Auditors itself.
După cum știm, auditul extern al bugetului UE este efectuat chiar de Curtea de Conturi.
EnglishHowever, this audit role of the European Commission needs to be enhanced.
Însă este necesară consolidarea acestui rol de audit al CE.
EnglishThere is already the tendency for actions to be targeted at financial and audit institutions.
Există deja tendinţa ca acţiunile să fie direcţionate către instituţiile financiare ţi de audit.
EnglishThat will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.
Acest lucru va face parte din auditul performanței în temeiul articolului 318 din Tratatul de la Lisabona.
EnglishWe are pleased to note the opening of the Internal Audit Unit.
Suntem bucuroşi să observăm deschiderea Unităţii de audit intern.
EnglishIn view of the size of its budget, the Joint Undertaking should establish an audit committee.
Având în vedere mărimea bugetului său, întreprinderea comună ar trebui să stabilească un comitet de audit.
EnglishThe audit results should be a point of departure for further progress and greater efficiency.
Rezultatele auditului ar trebui să fie un punct de plecare pentru progresul viitor şi o mai mare eficienţă.
EnglishHowever, even a clean audit opinion in itself is not enough.
Cu toate acestea, o opinie fără rezerve nu este suficientă.

Sinonime (în engleză) pentru "audit":

audit
audition
auditive
audited account
English