Traducere engleză-română pentru "auditor"

EN

"auditor" română traducere

volume_up
auditor {substantiv}
RO

"auditor" engleză traducere

EN

auditor {substantiv}

volume_up
RO

auditor {masculin}

volume_up
auditor (dar şi: ascultător)
auditor

Exemple de folosire pentru "auditor" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
Auditorul intern a solicitat Consiliului să suprime aceste conturi, dar fără succes.
EnglishTherefore, rather than being optimistic or pessimistic, as an auditor I prefer to be realistic.
Prin urmare, în loc să fiu optimist sau pesimist, prefer, ca auditor, să fiu realist.
EnglishI am convinced that the auditor has proved her competence and professionalism in the area of auditing.
Sunt convinsă că auditorul şi-a dovedit competenţa şi profesionalismul în domeniul auditului.
EnglishCommissioner, perhaps you could mention that paragraph in particular to some of your auditor colleagues.
Dle comisar, poate puteți aminti acest punct, în special, unora dintre colegii dvs. auditori.
EnglishTo be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
Sincer să fiu, în calitate de auditor, aş prefera să dau un aviz precum cel pe care l-am dat anul acesta.
EnglishThe auditor says that this section should be eliminated.
Auditorul spune că această secţiune ar trebui eliminată.
EnglishIt is in the Commission's own interest, and in the European interest, to respect the independence of its external auditor.
Este în propriul interes al Comisiei şi în cel european să respecte independenţa auditorilor săi externi.
EnglishThe EEAS shall share an auditor and an accounting officer with the European Commission; this arrangement is to be reviewed in 2013.
SEAE și Comisia Europeană trebuie să aibă un auditor și un contabil comun; această măsură va fi revizuită în 2013.
EnglishIn any serious organisation, the auditor's report should be sent before 30 June in the year following the year audited.
În orice organizaţie serioasă, raportul auditorului ar trebui trimis înainte de data de 30 iunie a anului următor anului auditat.
EnglishThe EEAS also needs the same internal auditor and authorising officer as the European Commission for the purposes of financial control.
De asemenea, SEAE trebuie să aibă același auditor intern și ordonator ca Comisia Europeană pentru controlul financiar.
EnglishA regular dialogue exists, of course, between the Commission as auditee and the Court as auditor, as part of the audit process.
Desigur, există un dialog regulat între Comisie, în calitate de parte auditată, şi Curte, în calitate de auditor, care face parte din procesul de audit.
EnglishI suggest that we entrust an independent auditor with the public spending audit at the following three levels: European, national and local executive.
Sugerez să încredințăm unui auditor independent auditul cheltuielilor publice la următoarele trei niveluri: european, național și local executiv.
EnglishObviously, looking at the EU's institutional set-up, it is possible that no auditor was present at its creation and so it is not perfect.
În mod evident, analizând modelul instituţional al UE, este posibil ca niciun auditor să nu fi fost prezent când acesta a fost creat, şi deci acesta nu este perfect.
EnglishWill you, Mr Barroso, allow an external auditor to review the accounts and tell us the truth about how European taxpayers' money is being spent?
Dle Barroso, veţi permite unui auditor extern să revizuiască conturile şi să ne comunice adevărul referitor la modul în care se cheltuiesc banii contribuabililor europeni?
EnglishThe internal auditor's report was also positive, with the majority of its recommendations having been accepted and applied in advance under several action plans.
Raportul auditorului intern a fost de asemenea pozitiv, iar majoritatea recomandărilor sale au fost acceptate şi aplicate în avans, în conformitate cu mai multe planuri de acţiune.
EnglishThis is despite the fact that the only piece of information that we have, namely the report by the internal auditor, says that there is a B account, an off-budget account at the Council.
Şi acest lucru, în ciuda faptului că singura informaţie pe care o avem, şi anume raportul auditorului intern, menţionează că există un cont B, un cont în afara bugetului la Consiliu.
EnglishMy answer would be that, as an auditor, I would be delighted to give such an opinion when the time came, but it is not the job of auditors to be happy with the opinions that they give.
Răspunsul meu ar fi că, în calitate de auditor, aş fi încântat să dau un astfel de aviz la timpul potrivit, însă nu este de datoria auditorilor să fie mulţumiţi de avizele pe care le dau.

Sinonime (în engleză) pentru "auditor":

auditor