Traducere engleză-română pentru "austerity"

EN

"austerity" română traducere

volume_up
austerity {substantiv}
EN

austerity {substantiv}

volume_up
These goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Aceste obiective nu se ating prin sancțiuni și impunerea de măsuri de austeritate.
Subject: Entrepreneurship in countries implementing austerity measures
Subiect: Antreprenoriatul în ţările care pun în aplicare măsuri de austeritate
In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
În practică, acest lucru înseamnă măsuri de austeritate în detrimentul cetățenilor.

Exemple de folosire pentru "austerity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishInstitutionalised austerity cannot be the only response that we offer Europeans.
Austeritatea instituționalizată nu poate fi unicul răspuns oferit europenilor.
EnglishSome have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Unele au decis să spună cetăţenilor adevărul şi să ia măsuri de austeritate.
EnglishThe dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Efectele dramatice ale așa-numitelor măsuri de austeritate sunt extrem de vizibile.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Aceste obiective nu se ating prin sancțiuni și impunerea de măsuri de austeritate.
EnglishAt a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
La nivel național, bugetele sunt supuse unui singur cuvânt cuvânt-cheie: austeritate.
EnglishIn practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
În practică, acest lucru înseamnă măsuri de austeritate în detrimentul cetățenilor.
EnglishIt is critical during times of austerity to increase growth in our economy.
Este important, în perioadele de austeritate, să sporim creșterea în economia noastră.
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
Cetățenii percep Europa ca pe un dușman care reglementează și impune austeritate drastică.
EnglishHowever, the markets have fallen once again, unsettled as they are by the austerity plans.
Totuşi, pieţele au căzut încă o dată, dezechilibrate de planurile de austeritate.
EnglishSubject: Entrepreneurship in countries implementing austerity measures
Subiect: Antreprenoriatul în ţările care pun în aplicare măsuri de austeritate
EnglishAll the Member States have to submit their austerity plans up to April.
Toate statele membre trebuie să își depună planurile de austeritate până în aprilie.
EnglishBig protests should be organised right across Europe against austerity on that day.
În acea zi, ar trebui să aibă loc proteste puternice în toată Europa împotriva austerității.
EnglishThis austerity plan should improve GDP by 10% over the next four years.
Acest plan de austeritate ar trebui să stimuleze PIB-ul cu 10 % în următorii patru ani.
EnglishEven in times of austerity, you have to pay your electricity bills.
Chiar și în vremuri de austeritate, trebuie să vă plătiți factura la electricitate.
EnglishIn these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
În aceste vremuri de austeritate fiscală, mi se pare că acest lucru este, într-adevăr, necesar.
EnglishIt has caused job losses and resulted in financial austerity policies.
Aceasta a dus la pierderea locurilor de muncă şi la politici financiare de austeritate.
EnglishIn other words, it is a budget marked by restraint and austerity.
Cu alte cuvinte, vorbim de un buget caracterizat de cumpătare și austeritate.
EnglishYet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Totuși, austeritatea dominantă nu lasă timp societății grecești să se oprească și să se gândească.
EnglishThere is therefore no longer any need to implement the IMF austerity plan.
Prin urmare, nu mai este necesar să fie pus în aplicare planul de austeritate stabilit de FMI.
EnglishWe do not accept that single-minded austerity is the way out.
Nu acceptăm ideea că austeritatea neclintită reprezintă soluția ieșirii din criză.

Sinonime (în engleză) pentru "austerity":

austerity
austere
austereness