Traducere engleză-română pentru "Austria-Hungary"

EN

"Austria-Hungary" română traducere

EN

Austria-Hungary {nume propriu}

volume_up
1. Istorie
Austria-Hungary

Exemple de folosire pentru "Austria-Hungary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPeople are also beginning to be deported from Austria, Belgium, Hungary and France.
Oamenii au început, de asemenea, să fie deportaţi din Austria, Belgia, Ungaria şi Franţa.
EnglishTwenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
În urmă cu douăzeci de ani a fost tăiată sârma ghimpată dintre Austria şi Ungaria.
EnglishIt is bordered by Italy, Austria, Hungary and Croatia.
Ţările cu care se învecinează sunt Italia, Austria, Ungaria şi Croaţia.
EnglishI am thinking, for instance, of large retailers, hypermarkets, such as those on both sides of the border between Austria and Hungary.
Mă gândesc, de exemplu, la comercianţii mari, la hipermarketuri, cum sunt cele de-o parte şi de alta a graniţei dintre Austria şi Ungaria.
EnglishIn fact, Romania signed the Intergovernmental Agreement for the Nabucco project in July, along with Turkey, Bulgaria, Hungary and Austria.
De altfel, în luna iulie, România a semnat Acordul Interguvernamental privind proiectul Nabucco, alături de Turcia, Bulgaria, Ungaria şi Austria.
EnglishThe recent victories of national parties in France, Hungary, Austria, Sweden, the Netherlands and elsewhere are not a sign of some worrying perversion.
Recentele victorii ale partidelor naționaliste în Franța, Ungaria, Austria, Suedia, Olanda și în alte state nu trebuie să îngrijoreze pe nimeni.
EnglishAt the European Council in March, Hungary and Austria obtained a huge majority to maintain this moratorium, despite the Commission decision.
În cadrul Consiliului European din martie, Ungaria şi Austria au obţinut o majoritate covârşitoare privind menţinerea acestui moratoriu, în ciuda deciziei Comisiei.
EnglishIn recent times, the Slovene ethnic minorities in Italy, Austria and Hungary have come under major pressure due to cuts in funding for their interests.
În ultima vreme, minorităţile etnice slovene din Italia, Austria şi Ungaria se află sub presiune majoră din cauza reducerilor de fonduri pentru interesele lor.
EnglishThere are precisely four States - France, Austria, Hungary and Luxembourg - and now Germany has joined them, so there are five out of the 27 Member States.
Mai exact, este vorba despre patru ţări - Franţa, Austria, Ungaria şi Luxemburg - cărora li s-a alăturat acum Germania, deci cinci din cele 27 de state membre.
EnglishThe people's demands were gaining strength and, on 2 May 1989, the opening of the border between Hungary and Austria enabled some East Germans to cross over to the West.
Cererile oamenilor au devenit mai puternice și, la 2 mai 1989, deschiderea frontierei dintre Ungaria și Austria a permis unor est-germani să treacă spre vest.
Mai multe cuvinte
English
  • Austria-Hungary

Mai multe în dicționarul român-englez.