Traducere engleză-română pentru "to authenticate"

EN

"to authenticate" română traducere

EN

to authenticate [authenticated|authenticated] {verb}

volume_up
to authenticate (dar şi: to legalize)
WPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
De asemenea, WPA autentifică utilizatorii pentru a contribui la asigurarea faptului că numai persoanele autorizate pot să acceseze rețeaua.
Wi‑Fi Protected Access also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
De asemenea, WPA autentifică utilizatorii pentru a contribui la asigurarea faptului că numai persoanele autorizate pot să acceseze rețeaua.
The core of the Sign In application is its ability to recognize you—or “authenticate” you—as a valid member of Microsoft Online Services.
Crucială în Aplicație pentru sign in este capacitatea sa de a vă recunoaşte sau a vă „autentifica“ drept membru valid al Microsoft Online Services.
to authenticate (dar şi: to attest, to certify)
to authenticate (dar şi: to attest, to witness)
volume_up
a certifica {vb.} (o semnătură)

Exemple de folosire pentru "to authenticate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPassword-based authentication provides an easy and secure method to authenticate and verify a recipient's identity.
Autentificarea bazată pe parolă oferă o metodă sigură şi simplă de autentificare şi verificare a identităţii destinatarului.
EnglishOnce this password is created, the recipient can use the same password to quickly authenticate and view protected e-mail.
După crearea acestei parole, destinatarul poate utiliza aceeaşi parolă pentru autentificarea rapidă şi vizualizarea mesajelor de poştă electronică protejate.
EnglishCertificates are used primarily to verify the identity of a person or device, authenticate a service, or encrypt files.
Certificatele se utilizează, în principal, pentru verificarea identității unei persoane sau a unui dispozitiv, autentificarea unui serviciu sau criptarea de fișiere.
EnglishThe core of the Sign In application is its ability to recognize you—or “authenticate” you—as a valid member of Microsoft Online Services.
Crucială în Aplicație pentru sign in este capacitatea sa de a vă recunoaşte sau a vă „autentifica“ drept membru valid al Microsoft Online Services.
EnglishI am sure Members will share my satisfaction that we have paved the way towards a European safety feature to identify and thus authenticate a medicine.
Sunt sigur că deputaţii vor împărtăşi satisfacţia mea că am pus bazele unui element european de siguranţă, pentru a identifica şi autentifica astfel un medicament.

Sinonime (în engleză) pentru "authentic":

authentic
authentication
authenticator
English
authenticity