EN

author {substantiv}

volume_up
1. general
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author (dar şi: creator, deviser, founder, maker, contriver)
volume_up
făuritor {m}
author
volume_up
făptaş (autor) {m}
author (dar şi: writer)
author. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.
2. Literatură
author (dar şi: writer)
author. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
author. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
author. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
author (dar şi: writer)
author. - Mr President, last month, Mr Liu Xiaobo, the very well-known writer and political activist, was sentenced to 11 years' imprisonment for 'incitement to subvert state power'.
. - Dle preşedinte, luna trecută, dl Liu Xiaobo, cunoscutul scriitor şi activist politic, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru "incitare la subminarea puterii de stat”.

Exemple de folosire pentru "author" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Englishauthor. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
autoare. - Dle președinte, presupun că antevorbitoarea doar confunda lucrurile.
Englishauthor. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
Englishauthor. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
autor - Doamnă preşedintă, grupul meu propune eliminarea alineatelor (2) şi (6).
Englishauthor. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
autoare. - Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani.
Englishauthor. - Mr President, China has demonstrated impressive economic progress.
autor. - Dle preşedinte, China a înregistrat un progres economic impresionant.
EnglishTherefore I welcome the Bowis report, and wish its author a speedy return to health.
Prin urmare, salut raportul Bowis şi îi urez autorului însănătoşire grabnică.
Englishauthor. - Madam President, my second oral amendment is very simple as well.
autor -Doamnă preşedintă, cel de-al doilea amendament oral este şi el foarte simplu.
Englishauthor. - Mr President, Azerbaijan is signatory to a number of partnerships with the EU.
autoare. - Dle preşedinte, Azerbaidjanul a semnat mai multe parteneriate cu UE.
EnglishRightly, the resolution focuses on Liu Xiaobo, the principal author of Charter 08.
În mod justificat, rezoluţia îl priveşte pe Liu Xiaobo, principalul autor al Cartei 08.
Englishauthor. - Mr President, for 30 years Iran has been ruled by a theocratic dictatorship.
autor - Dle preşedinte, de 30 de ani, Iranul se află sub dictatura teocrată.
Englishauthor. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
autoare. - Domnule președinte, consider că ar fi mai bine dacă le-am transmite mai târziu.
Englishauthor. - I would like to thank the Commissioner for his very comprehensive answer.
autor. -Aş dori să îi mulţumesc domnului comisar pentru răspunsul său foarte cuprinzător.
Englishauthor. - Madam President, Sri Lanka has been afflicted by internal fighting for decades.
autor. -Dnă preşedintă, Sri Lanka a fost afectată de lupte interne timp de decenii.
EnglishAn attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Trebuie să se încerce găsirea autorului şi protejarea drepturilor sale.
Englishauthor. - I want to congratulate the Commissioner on progress achieved.
autoare. - Doresc să o felicit pe doamna comisar pentru progresele obţinute.
Englishauthor. - Mr President, it is not because it is summertime and we are all cross.
autor. - Dle preşedinte, nu este vorba despre faptul că este vară şi suntem cu toţii obosiţi.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Din punctul de vedere al autorului şi al editurii, acest lucru va avea un avantaj dublu.
Englishauthor. - Mr President, allow me to present the Chamber with a few facts.
autoare. - Dle președinte, permiteți-mi să prezint câteva fapte membrilor acestei camere.
Englishauthor. - Mr President, I will be talking about Belarus and not Hungarian domestic politics.
autor. - Dle președinte, voi vorbi despre politica internă a Belarus, și nu a Ungariei.
EnglishThe rule is that, if the author is absent, the question lapses.
Regula este că, în cazul în care autorul nu este prezent, întrebarea se omite.