Traducere engleză-română pentru "authorisation"

EN

"authorisation" română traducere

RO
EN

authorisation {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "authorisation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am therefore totally in favour of authorisation before export and not vice versa.
Prin urmare, sunt total în favoarea autorizării înaintea exportului și nu vice-versa.
EnglishIt is therefore right for there to be prior authorisation for certain kinds of treatment.
De aceea, autorizarea prealabilă pentru anumite tipuri de tratament este oportună.
EnglishBy including pre-authorisation in this directive, we are back where we started.
Dacă includem autorizarea prealabilă în această directivă, ne întoarcem de unde am plecat.
EnglishThe proposal seeks to protect bees and reduce red tape for substance authorisation.
Propunerea caută să protejeze albinele şi să reducă birocraţia în autorizarea substanţelor.
EnglishThis includes, firstly, genuine authorisation for multi-branding.
În acest scop, trebuie, în primul rând, să autorizăm corespunzător multimarca.
EnglishThe second aspect of this issue is pharmaceutical authorisation.
Al doilea aspect al acestei probleme este autorizarea produselor farmaceutice.
EnglishUntil then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
Până atunci, acest act legislativ va permite autorizarea rapidă a noilor fibre textile.
EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS.
EnglishAuthorisation to obtain planned health treatment in another EU or EFTA country.
Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS.
EnglishHowever, any refusal to grant authorisation will have to be justified.
Cu toate acestea, orice refuz privind autorizarea va trebui justificat.
EnglishIn financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Din punct de vedere financiar, cea mai bună soluţie este să obţineţi o autorizaţie prealabilă.
EnglishIt would be ideal, therefore, were the Member States to be granted authorisation beforehand.
Ar fi ideal de aceea ca această autorizare să le fie anticipat acordată statelor membre.
EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
Răspunsul este: Italia şi Spania nu au revocat autorizaţia de comercializare pentru benfluorex.
EnglishNovel Food only deals with food safety and market authorisation.
Acest regulament abordează doar siguranţa alimentară şi autorizaţia de comercializare.
English. - The key amendments on prior authorisation failed.
în scris - Amendamentele esenţiale privind autorizarea prealabilă au căzut.
EnglishPrior authorisation in this directive negates patients' rights.
Autorizarea prealabilă din această directivă neagă drepturile pacienţilor.
EnglishFor non-hospital treatment, if you obtain authorisation, the guarantees will be the same.
În cazul îngrijirilor medicale în ambulatoriu, autorizaţia prealabilă vă oferă aceleaşi avantaje.
EnglishYou Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Dumneavoastră, social-democraţii, doriţi să îi obligaţi pe oameni să solicite autorizarea prealabilă.
EnglishWe must, for example, simplify authorisation procedures for building new infrastructure.
Trebuie, de exemplu, să simplificăm procedurile de autorizare pentru construirea noii infrastructuri.
EnglishThis is very much the case with the debate on the authorisation of food additives such as thrombin.
Acesta este şi cazul dezbaterii privind autorizarea aditivilor alimentari precum trombina.

Sinonime (în engleză) pentru "authorisation":

authorisation
authorised