Traducere engleză-română pentru "authoritarianism"

EN

"authoritarianism" română traducere

EN

authoritarianism {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "authoritarianism" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are, however, worrying signs of authoritarianism in Georgia.
Există, cu toate acestea, semne îngrijorătoare de autoritarism în Georgia.
EnglishThe increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.
Creşterea nivelului de autoritarism atinge proporţii îngrijorătoare.
EnglishOur neighbours will thus be pushed into Russia's sphere of influence, marked by destabilisation and authoritarianism.
Vecinii noştri vor fi astfel împinşi în sfera de influenţă a Rusiei, marcată de destabilizare şi autoritarism.
EnglishThis is a masterpiece of authoritarianism.
EnglishWe also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
În parte, mai avem probleme şi din cauză că procesul de ieşire din autoritarism este foarte dificil, chinuitor şi îndelungat.
EnglishAt the juncture of the 20th and 21st centuries, with increasing tendencies towards authoritarianism, Belarus became the odd sick man of Europe.
La trecerea dintre secolele XX şi XXI, având tendinţe crescute spre autoritarism, Belarus a devenit bătrânul ciudat şi bolnav al Europei.
EnglishElectoral fraud and the mild form of authoritarianism which has begun to operate in Kyrgyzstan cannot and will not be a matter of indifference.
Nici fraudele electorale şi nici formele mai uşoare de autoritarism care au început să se manifeste în Kârgâzstan nu pot fi şi nu vor fi chestiuni indiferente.
EnglishWhat happens is that, in a situation of ineffectiveness, impunity and rising authoritarianism, a democracy like the Mexican democracy spirals out of control.
Ceea ce se întâmplă este că, pe fondul ineficienţei, al impunităţii şi al autoritarismului intensificat, o democraţie precum Mexicul este pierdută de sub control.
EnglishIt actually supports EU authoritarianism where increasing the retirement age, creating a flexible labour market and cutting budgets and wages are concerned.
Acesta susține de fapt autoritarismul UE în ceea ce privește creșterea vârstei de pensionare, crearea unei piețe a muncii flexibile și reducerea bugetelor și salariilor.
EnglishOnce the tyranny of the Party was over, the divisions, the corruption, the verticality, the bureaucracy, the cynicism and the authoritarianism that were the pillars of Soviet society remained intact.
Odată ce tirania Partidului a luat sfârșit, diviziunile, corupția, verticalitatea, birocrația, cinismul și autoritarismul care au fost pilonii societății sovietice au rămas intacte.

Sinonime (în engleză) pentru "authoritarian":

authoritarian