Traducere engleză-română pentru "authoritative"

EN

"authoritative" română traducere

EN

authoritative {adjectiv}

volume_up
authoritative (dar şi: imperative, imperious)
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa are nevoie urgentă de un lider autoritar, pe care această Comisie îl întruchipează pe deplin.
authoritative (dar şi: governmental, official, government, state)
authoritative
volume_up
puternic {adj. m.} (autoritar)

Exemple de folosire pentru "authoritative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis domain must be verified and the domain type must be authoritative.
Acest domeniu trebuie verificat şi tipul de domeniu trebuie să fie cu autoritate.
EnglishBoth official and non-official forums should not be used for authoritative answers.
Atât forumurile oficiale, cât și cele neoficiale nu ar trebui utilizate pentru răspunsuri de autoritate.
EnglishEurope has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa are nevoie urgentă de un lider autoritar, pe care această Comisie îl întruchipează pe deplin.
EnglishI therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
Prin urmare, solicit Comisiei să adopte o poziție autoritară pentru a proteja producția europeană de calitate.
EnglishBefore you trust information, make sure it comes from an authoritative source, and check other sources to verify the information.
Înainte de a acorda încredere unor informații, asigurați-vă că acestea provin dintr-o sursă cu autoritate și căutați alte surse pentru a verifica informațiile.
EnglishIt is true that the effective application of the law depends primarily on how well the Commission performs, with the Ombudsman's authoritative support.
Este foarte adevărat că aplicarea efectivă a legii depinde în primul rând de performanțele de care este capabilă Comisia cu sprijinul competent al Ombudsmanului.
EnglishTo receive an authoritative answer from Microsoft Online Services Support staff, please open a service request by using one of the following methods:
Pentru a primi răspunsuri de autoritate din partea personalului de asistență Microsoft Online Services, deschideți o solicitate de serviciu, utilizând una dintre următoarele metode:
EnglishWhen the Microsoft Online Services Directory Synchronization tool is deployed, the on-premise Active Directory is the authoritative source of user attributes.
Când Microsoft Online Services - Instrument pentru sincronizare director este implementat, Active Directory local este sursa de autoritate pentru atributele utilizatorilor.
EnglishIn future, therefore, the major decisions will be in the hands of independent committees, who will make rigorous, authoritative, immediate and capable use of decision-making tools.
De aceea, pe viitor, deciziile majore vor fi în mâinile comisiilor independente care vor folosi cu autoritate, în mod riguros, imediat şi capabil, mijloacele de luare a deciziilor.
EnglishMadam President, we hope that we will be surprised by effective, authoritative action: in that case, at the end of the six months, we will have the intellectual honesty to give credit for it.
Doamnă Preşedintă, sper că vom fi surprinşi de o acţiune eficientă şi autoritară: în acest caz, la finalul celor şase luni, vom avea probitatea intelectuală de a-i acorda încredere.

Sinonime (în engleză) pentru "authoritative":

authoritative
authoritatively