EN

authorities {substantiv}

volume_up
authorities (dar şi: government, regime)
I call on the European Parliament to bring it to the attention of the authorities in the Republic of Macedonia that such calls must not go unanswered by the government.
Solicit Parlamentului European să aducă în atenţia autorităţilor Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei faptul că astfel de cereri nu trebuie să treacă neascultate de către guvern.

Exemple de folosire pentru "authorities" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Egyptian authorities made plans to have their country's constitution revised.
Autoritățile egiptene și-au făcut planuri de revizuire a constituției țării lor.
EnglishSome speakers have mentioned the fact that the authorities should be independent.
Unii vorbitori au menționat faptul că autoritățile ar trebui să fie independente.
EnglishIn addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
În plus, este esenţial să restabilim încrederea între autorităţi şi agricultori.
EnglishThis is being done and we are in dialogue with the authorities from these countries.
Se iau măsuri în acest sens și suntem în dialog cu autoritățile din aceste țări.
EnglishThe Russian authorities are evidently implementing unconstitutional law and order.
În mod evident, autorităţile ruse aplică o lege şi o ordine neconstituţională.
EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
A încurajat contactul direct dintre autorităţile judiciare ale statelor membre.
EnglishWe called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
Le-am solicitat autorităţilor birmaneze să o elibereze imediat şi necondiţionat.
EnglishIt has allowed Member States' authorities to prevent terrorist attacks in Europe.
El a permis autorităţilor din statele membre să prevină atacuri teroriste în Europa.
EnglishAs far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
În opinia autorităților, au fost cele mai grave inundații din ultimii 50 de ani.
EnglishI have to emphasise that the Chinese authorities are ready for this cooperation.
Trebuie să subliniez că autoritățile chineze sunt pregătite pentru această cooperare.
EnglishWhat instruments will be developed by the European Commission for local authorities?
Ce instrumente vor fi dezvoltate de Comisia Europeană pentru autorităţile locale?
EnglishI therefore appeal to the national management authorities to get involved.
De aceea, lansez un apel pentru mobilizarea autorităţilor naţionale de gestiune.
EnglishThe Belgian authorities have requested EUR 9.2 million from the Fund in this regard.
În acest scop, autorităţile belgiene au solicitat 9,2 milioane de euro de la Fond.
EnglishThat is why we should help the Mexican authorities in this difficult struggle.
Din acest motiv ar trebui să ajutăm autorităţile mexicane în această luptă dificilă.
EnglishThis was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
Acesta a fost un mesaj foarte clar și puternic de condamnare adresat autorităților.
EnglishPresident Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
Președintele Ianukovici și autoritățile sale trebuie să pună capăt acestei persecuții.
EnglishThe second comment concerns a signal to the competent European authorities.
Cea de-a doua observație este un semnal adresat autorităților europene competente.
EnglishIt is important that we also see those authorities, because they are the neighbours.
Este important să ne întâlnim şi cu autorităţile de aici, deoarece ei sunt vecinii.
EnglishPolitical assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Asasinatele politice şi violenţa autorităţilor de urmărire penală continuă.
EnglishIf you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
Orice sumă care depăşeşte acest plafon trebuie declarată autorităţilor vamale.