EN

to authorize [authorized|authorized] {verb}

volume_up
to authorize (dar şi: to allow, to permit)
to authorize (dar şi: to accredit)
to authorize (dar şi: to empower, to depute)
to authorize
volume_up
a delega {vb.} (a autoriza)

Exemple de folosire pentru "to authorize" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis means that only the wireless devices you authorize can connect with your computer.
Acest lucru înseamnă că numai dispozitivele fără fir pe care le autorizați se pot conecta la computer.
EnglishExcept as Microsoft may authorize elsewhere, non-Microsoft websites may display only the logos provided below ("Logo").
Cu excepția cazului în care Microsoft autorizează altceva, site-urile Web non-Microsoft pot afișa numai siglele de mai jos („Siglă”).
EnglishClick the Authorize button.