EN

authorized {participiu trecut}

volume_up
authorized

Exemple de folosire pentru "authorized" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFellowes is an authorized Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Fellowes branded products.
Fellowes este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Fellowes.
EnglishAcco Brands is an authorized Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Kensington branded products.
Acco Brands este un partener licenţiat pentru tehnologia Microsoft U2 pentru produsele cu marca Kensington.
EnglishJasco Products is an authorized Licensee of U2 technology for their GE Jasco brand of mouse and keyboard products.
Jasco Products este un partener licenţiat pentru tehnologia U2 pentru marca GE Jasco de mouse-uri şi tastaturi.
EnglishWPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
De asemenea, WPA autentifică utilizatorii pentru a contribui la asigurarea faptului că numai persoanele autorizate pot să acceseze rețeaua.
EnglishPasswords help ensure that people do not access the computer unless they have been authorized to do so.
Parolele contribuie la asigurarea faptului că persoanele nu accesează computerul decât dacă au fost autorizate să facă acest lucru.
EnglishOnly users who have been designated as service administrators are authorized to sign in to the Administration Center.
Doar utilizatorii desemnaţi ca administratori de servicii sunt autorizaţi să facă Sign in la Centrul de administrare.
EnglishDo I have to use an authorized carrier?
EnglishYou may only obtain updates or upgrades for the operating system software from Microsoft or authorized sources.
Actualizările şi upgrade-urile pentru software-ul sistemului de operare se pot obţine numai de la Microsoft sau din surse autorizate.
EnglishWi‑Fi Protected Access also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
De asemenea, WPA autentifică utilizatorii pentru a contribui la asigurarea faptului că numai persoanele autorizate pot să acceseze rețeaua.
EnglishInstall only codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Instalați numai codecuri, filtre sau inserturi din surse de încredere, autorizate, cum ar fi site-urile Web ale furnizorului oficial.
EnglishBehavior Tech Corporation is an authorized Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Behavior Tech Corporation este partener licenţiat pentru distribuirea OEM la nivel mondial a tehnologiilor U2, Tilt Wheel şi Magnifier.
EnglishDexin Corporation is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Dexin Corporation este partener licenţiat pentru distribuirea OEM la nivel mondial a tehnologiilor Tilt Wheel şi Magnifier de la Microsoft.
EnglishOn the Shopping Cart tab, you can also select a Microsoft Authorized Partner to help you with the subscriptions in your cart.
Pe fila Căruț de cumpărături, aveți posibilitatea să selectați un Partener autorizat Microsoft care să vă ajute cu abonamentele din căruț.
EnglishInstall only codecs, filters or plug-ins from trusted, authorized sources such as the official website of the codec manufacturer.
Instalați numai codecuri, filtre sau inserturi din surse de încredere, autorizate, cum ar fi site-ul web oficial al producătorului codecului.
EnglishA Microsoft Authorized Partner provides you with the technical expertise to help you set up, maintain, and troubleshoot your service.
Un Partener autorizat Microsoft vă furnizează experiența tehnică pentru a vă ajuta să configurați, să întrețineți și să depanați serviciul.
EnglishMonterey International is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
Monterey International este partener licenţiat pentru distribuirea OEM la nivel mondial a tehnologiilor U2, Tilt Wheel şi Magnifier de la Microsoft.
EnglishLtd. is an authorized Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
Chicony Electronics Co. Ltd. este partener licenţiat pentru distribuirea OEM la nivel mondial a tehnologiilor U2, Tilt Wheel şi Magnifier de la Microsoft.
EnglishWe recommend that you only install codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Recomandăm să instalați numai codecuri, filtre sau inserturi din surse de încredere, autorizate, cum ar fi site-urile Web ale furnizorului oficial.
EnglishRequiring a recovery key helps ensure that only an authorized person can unlock your PC and restore access to your encrypted data.
Solicitarea unei chei de recuperare contribuie la asigurarea faptului că numai o persoană autorizată poate debloca PC-ul și vă poate restabili accesul la datele criptate.
EnglishMicrosoft Online Services' Hosted BlackBerry service is from Microsoft and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Research In Motion Limited.
Serviciul BlackBerry găzduit al Microsoft Online Services provine de la Microsoft şi nu a fost autorizat, sponsorizat sau aprobat în alt mod de către Research In Motion Limited.