EN

auto {substantiv}

volume_up
1. Automobil
RO

mecanic auto {masculin}

volume_up
1. Automobil
mecanic auto
mecanic auto

Exemple de folosire pentru "auto" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUnder Media, find the type of media that you want to change the AutoPlay setting for.
Sub Media, găsiți tipul de media pentru care modificați setările de Redare automată.
EnglishIf the device isn’t compatible, Windows 7 will launch AutoPlay instead.
Dacă dispozitivul nu este compatibil, Windows 7 va lansa în schimb Redare automată.
EnglishOn the Select an AutoMovie editing style page, select an AutoMovie editing style.
În pagina Selectați un stil de editare AutoFilm, selectați un stil de editare pentru AutoFilm.
EnglishBy default, most items in your library are automatically given an auto rating.
În mod implicit, majorității elementelor din bibliotecă li se asociază o clasificare automată.
EnglishOpen AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Redare automată făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
EnglishAutoComplete won't save any info that you enter during InPrivate Browsing sessions.
Completare automată nu va salva informații introduse în timpul sesiunilor de Navigare InPrivate.
EnglishHere are answers to some common questions asked about AutoPlay.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind funcționalitatea AutoPlay.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Setările Blocare ferestre pop-up, Completare automată, Filtru SmartScreen și Panoramare
EnglishOn the Content tab, under AutoComplete, tap or click Settings.
Pe fila Conținut, sub Completare automată, atingeți sau faceți clic pe Setări.
EnglishIn the Auto Playlist name box, type a name for the playlist.
În caseta Nume listă de redare automată, tastați un nume pentru lista de redare.
EnglishSelect the criteria that you want to use for the auto playlist.
Selectați criteriile pe care doriți să le utilizați pentru lista de redare automată.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Setările Blocare ferestre pop-up, Completare automată, Filtru pentru înșelătorie și Zoom
EnglishFor more information, see AutoPlay: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Redare automată: întrebări frecvente
EnglishAutoPlay won’t appear and the default action won’t happen.
Funcția Redare automată nu va fi afișată, iar acțiunea implicită nu va avea loc.
EnglishAutoComplete is only in newer versions of Internet Explorer.
Completare automată este prezentă doar în versiunile mai noi de Internet Explorer.
EnglishHere are answers to some common questions about AutoPlay.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind funcția Redare automată.
EnglishThis is normal, and the AutoPlay dialog box closes by itself.
Acest lucru este normal, iar caseta de dialog Redare automată se va închide automat.
EnglishFor more information about AutoPlay, see AutoPlay: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații despre Redarea automată, consultați Redare automată: întrebări frecvente.
EnglishTry clicking Auto Adjust first, and then click Fix Red Eye.
Încercați mai întâi să faceți clic pe Reglare automată, apoi pe Reglare ochi roșii.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, Phishing Filter, and Zoom settings
Setările Blocare ferestre pop-up, Completare automată, Filtru pentru înșelătorie și Zoom

Sinonime (în engleză) pentru "auto":

auto