Traducere engleză-română pentru "autocracy"

EN

"autocracy" română traducere

volume_up
autocracy {substantiv}
EN

autocracy {substantiv}

volume_up
Mr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
Dle preşedinte, sunt încântat că acest Plen este informat cu privire la faptul că regiunea Rutenia Albă a alunecat spre autocraţie.
Mr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
Domnule preşedinte, abia observate, America de Sud şi America Centrală alunecă puţin câte puţin într-o formă de autocraţie - un tip de neo-caudilism.
Madam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
Dnă preşedintă, noua constituţie maghiară demolează pilonii unei democraţii bazate pe statul de drept şi deschide calea către autocraţie.

Exemple de folosire pentru "autocracy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
Evenimentele din Tunisia și Egipt au demonstrat că autocrația nu este o soluție.
EnglishThe AU is all too often silent in the face of autocracy, corruption, electoral fraud and illegal coups d'état.
UA este prea adesea prea tăcută în fața autocrației, corupției, fraudei electorale și a loviturilor de stat ilegale.
EnglishMr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
Dle preşedinte, sunt încântat că acest Plen este informat cu privire la faptul că regiunea Rutenia Albă a alunecat spre autocraţie.
EnglishOur budget in the EU must be reviewed to address the urgent needs of Tunisia, which has suffered from a 23-year-long autocracy.
Bugetul UE trebuie revizuit pentru a lua în calcul nevoile urgente ale Tunisiei, care a suferit 23 de ani de pe urma autocrației.
EnglishMr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
Domnule preşedinte, abia observate, America de Sud şi America Centrală alunecă puţin câte puţin într-o formă de autocraţie - un tip de neo-caudilism.
EnglishMadam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
Dnă preşedintă, noua constituţie maghiară demolează pilonii unei democraţii bazate pe statul de drept şi deschide calea către autocraţie.
EnglishThere is a danger that a socially liberal autocracy might be replaced by a socially repressive autocracy or even a socially repressive democracy.
Există pericolul ca o autocrație social liberală să fie înlocuită de o autocrație social represivă sau chiar de o democrație social represivă.

Sinonime (în engleză) pentru "autocracy":

autocracy
English