Traducere engleză-română pentru "automobile"

EN

"automobile" română traducere

volume_up
automobile {substantiv}
RO

"paradă de automobile" engleză traducere

volume_up
paradă de automobile {f}
EN

automobile {substantiv}

volume_up
1. Automobil
automobile (dar şi: auto, car, machine)
RO

paradă de automobile {feminin}

volume_up
paradă de automobile

Exemple de folosire pentru "automobile" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe same applies to the other automobile makers and industries in Asia.
Acelaşi lucru se aplică şi celorlalţi producători de automobile şi industrii din Asia.
EnglishThis is the way in which we can maintain a leading position in the automobile industry in the world.
Acesta este modul în care putem păstra o poziţie de lider în industria automobilelor din lume.
EnglishSecondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
În al doilea rând, este esenţial ca Europa să propună un proiect industrial nou pentru sectorul industriei automobilelor.
EnglishRegarding the issue of the automobile industry, there is a problem of over-capacity in Europe and in the world.
În ceea ce priveşte chestiunea industriei automobilelor, există o problemă legată de supracapacitate în Europa şi în lume.
EnglishWe called for non-tariff barriers to be tackled and this will be of particular benefit to the automobile industry.
Am solicitat să fie abordate barierele netarifare, iar acest lucru va fi un beneficiu deosebit pentru industria automobilelor.
EnglishFirstly, there is an unfortunate tendency to put small and large companies in the automobile industry up against each other.
În primul rând, există o tendinţă nefericită de a situa companiile mici şi mari din industria automobilelor în tabere opuse.
EnglishCommissioner, let us begin with the automobile sector, as this is and remains our most important industry.
Dle comisar, permiteţi-ne să începem cu sectorul construcţiilor de automobile, deoarece aceasta este şi rămâne cea mai importantă industrie a noastră.
EnglishBy supporting clean technologies we can contribute to the recovery of both the automobile and construction industries.
Prin sprijinirea tehnologiilor curate, putem contribui atât la redresarea industriei de automobile, cât şi la redresarea celei de construcţii.
EnglishToday also, we are talking about the automobile industry and the construction industry, in other words, two male-dominated industries.
Şi astăzi vorbim despre industria automobilelor şi de cea a construcţiilor, cu alte cuvinte, despre două industrii dominate de bărbaţi.
EnglishToday, the European Ministers for Industry are meeting in Spain to launch a European action plan for the automobile sector.
Astăzi, miniştrii europeni ai industriei se întâlnesc în Spania pentru a lansa un plan de acţiune european în domeniul construcţiilor de automobile.
EnglishWe must also learn lessons from the Opel affair: it is not yet too late to launch a coordinated European strategy for the automobile sector.
Trebuie să învăţăm o lecţie din afacerea Opel: nu este încă prea târziu să lansăm o strategie europeană coordonată pentru sectorul automobilelor.
EnglishI have no wish to comment here on the total silence which the automobile manufacturer in question has maintained in response to the Commission's request.
Nu doresc să comentez aici tăcerea totală pe care producătorul de automobile respectiv a păstrat-o ca răspuns la solicitarea Comisiei.
EnglishHowever, with such a crucial industry as the automobile industry in a fairly unhappy mode, there is a need to try for more.
Însă, având în vedere că o industrie atât de importantă precum industria producătoare de automobile este într-o poziţie destul de incomodă, trebuie să ne străduim mai mult.
EnglishThere were already many of us who expressed our fears about the negative consequences of this agreement, especially with regard to the automobile sector.
Mulţi dintre noi îşi exprimaseră deja temerile legate de consecinţele negative ale acestui acord, în special în ceea ce priveşte sectorul auto.
EnglishAt the same time, it was proven that that this specific automobile manufacturer had ultimately agreed to the - albeit partial - disclosure of its letters.
În același timp, s-a dovedit că acest producător de automobile a fost de acord, în cele din urmă, cu dezvăluirea - deși parțială - a scrisorilor sale.
EnglishMain activities include automobile manufacture, aerospace, information technology, electronics, chemicals and pharmaceuticals and fashion.
Principalele activităţi economice sunt: producţia de automobile, industria aeronautică, tehnologia informaţiei, electronica, industria chimică şi farmaceutică şi moda.
EnglishThe governments of European Member States are providing automobile manufacturers with significant financial support, amounting to tens of billions of euros.
Guvernele statelor membre europene acordă producătorilor de autovehicule un sprijin financiar substanţial care se ridică la zeci de miliarde de euro.
EnglishLadies and gentlemen, the debate has clearly shown that the automobile industry is one of the most important areas of the economy in the European Union.
Doamnelor şi domnilor, dezbaterea a arătat clar că industria automobilelor este unul dintre cele mai importante sectoare economice din Uniunea Europeană.
EnglishIf it were the interests of a single European citizen, rather than of an automobile manufacturer, that were at stake, would the delay have been so long?
Ce oximoron! Dacă în joc ar fi fost interesele unui singur cetățean european, și nu ale unui producător de automobile, ar mai fi fost întârzierea atât de mare?
EnglishOnce again, we are grateful for this timely opportunity to discuss the effect of the current economic and financial crisis on the automobile industry.
Încă o dată, suntem recunoscători pentru această oportunitate de a discuta despre efectul actualei crize economice şi financiare asupra industriei de autovehicule.

Sinonime (în engleză) pentru "automobile":

automobile
automobile trunk