Traducere engleză-română pentru "autonomous"

EN

"autonomous" română traducere

RO
EN

autonomous {adjectiv}

volume_up
This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Va fi nevoie de înfiinţarea unui sediu autonom şi permanent la Bruxelles.
In the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
În lipsa unui buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei.
We need an autonomous development service answerable to an autonomous Commissioner for Development and Humanitarian Aid.
Avem nevoie de un serviciu pentru dezvoltare autonom, subordonat unui comisar pentru dezvoltare şi ajutor umanitar autonom.
autonomous
autonomous (dar şi: free)

Exemple de folosire pentru "autonomous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Acest lucru poate fi prevenit doar prin acordarea unui statut de reală autonomie.
EnglishFar more of a problem are multiple contracts and the definition of autonomous work.
O problemă mult mai mare o reprezintă contractele multiple şi definiţia liber-profesionismului.
EnglishThe autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
Regiunea autonomă din nordul Irakului - Kurdistan - ar trebui să aibă propria dezvoltare.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Va fi nevoie de înfiinţarea unui sediu autonom şi permanent la Bruxelles.
EnglishThese data centers are not backups for each other; they are separate and autonomous.
Aceste centre de date nu sunt copii de rezervă unul pentru celălalt; sunt separate şi autonome.
EnglishIn the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
În lipsa unui buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Georgia a fost invadată de Rusia și două dintre teritoriile sale autonome au fost practic anexate.
EnglishIn a referendum, Saarland rejects its autonomous statute and decides to join Germany.
Saarland îşi respinge, prin referendum, statutul de regiune autonomă şi decide să se unifice cu Germania.
EnglishI am therefore concerned by the Commission's proposal to grant Pakistan autonomous trade preferences.
Prin urmare, mă îngrijorează propunerea Comisiei de a acorda preferințe comerciale autonome Pakistanului.
EnglishIn the last section, I then propose that we in Parliament create an autonomous impact assessment structure.
În ultima secțiune propun apoi să creăm în Parlament o structură autonomă pentru evaluarea de impact.
EnglishIt must become more autonomous in order to be seen throughout the world as a strong and independent player.
Aceasta trebuie să devină mai autonomă pentru a fi văzută în lume ca un actor puternic și independent.
EnglishThe management, staff and governance structure of the new ECRF would be fully independent and autonomous.
Conducerea, personalul şi structura de guvernare a noii FERC trebuie să fie complet independente şi autonome.
EnglishThe next item is the Commission statement on the major natural disaster in the autonomous region of Madeira.
Următorul punct este declaraţia Comisiei cu privire la catastrofa naturală majoră din regiunea autonomă Madeira.
EnglishThis strengthens the competitiveness of SMEs and farmers in our autonomous regions of Madeira and the Azores.
Metoda consolidează competitivitatea IMM-urilor şi a fermierilor din regiunile noastre autonome, Madeira şi Azore.
EnglishTo all effects, therefore, in the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated in the Commission.
În orice caz, prin urmare, în lipsa unui buget autonom, Agenţia este de facto integrată în cadrul Comisiei.
EnglishToday, however, the Spanish newspaper El País reports that the autonomous region of Castilla-La Mancha has run out of money.
Astăzi totuși, jurnalul spaniol El País raportează că regiunea autonomă Castilla-La Mancha nu mai are bani.
EnglishWe oppose the decision because the waters of the non-autonomous territory of Western Sahara are still included in this agreement.
Ne opunem deciziei, pentru că apele teritoriului neautonom din Sahara de Vest sunt încă incluse în tratat.
EnglishBy not providing an official, the Member State concerned could even prevent an autonomous inspection from taking place.
Neasigurând prezenţa unui funcţionar, statul membru vizat ar putea chiar împiedica desfăşurarea inspecţiei independente.
EnglishWe need an autonomous development service answerable to an autonomous Commissioner for Development and Humanitarian Aid.
Avem nevoie de un serviciu pentru dezvoltare autonom, subordonat unui comisar pentru dezvoltare şi ajutor umanitar autonom.
EnglishWe need an autonomous development service answerable to an autonomous Commissioner for Development and Humanitarian Aid.
Avem nevoie de un serviciu pentru dezvoltare autonom, subordonat unui comisar autonom pentru dezvoltare şi ajutor umanitar.

Sinonime (în engleză) pentru "autonomous":

autonomous