EN

avail {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "avail" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
Acest lucru este inutil: lucrătorii şi angajaţii nu trebuie să aibă de suferit.
EnglishThe millions that have been spent on communications with the citizens have been to no avail.
Milioanele cheltuite pentru comunicarea cu cetăţenii s-au dovedit a fi în van.
EnglishAll actors should avail themselves bona fide of the opportunities presented by the Geneva negotiations.
Toţi actorii ar trebui să se folosească bona fide de oportunităţile pe care le prezintă negocierile de la Geneva.
EnglishJust as many fishermen tried to avail themselves of these measures, they were hit with the fallout from the global recession.
Pe măsură ce numeroși pescari încercau să profite de aceste măsuri, au fost loviți de consecințele recesiunii mondiale.
EnglishThe Member States already make use of the opportunity to avail of co-financing and there is no need for any further incentives.
Statele membre utilizează deja oportunitatea de a folosi co-finanțarea și nu mai este nevoie de stimulente suplimentare.
EnglishSince Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to make a united state out of Bosnia-Herzegovina, but to no avail.
De la scindarea Iugoslaviei în 1992, au existat tentative de a face ca Bosnia-Herţegovina să devină un stat unit, însă acestea au eşuat.
EnglishSince Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to turn Bosnia and Herzegovina into a unitary state, but to no avail.
Începând cu 1992, când Iugoslavia s-a prăbuşit, s-au făcut încercări de a unifica într-un singur stat Bosnia şi Herţegovina, dar fără efect.
EnglishWe also need to encourage businesses to avail themselves of the opportunities in e-commerce and establish a European-wide patent.
De asemenea, trebuie să încurajăm societățile să profite de oportunitățile oferite de comerțul electronic și să instituie un brevet european.
EnglishMost of us here in the European Parliament have, for a long time, had the opportunity to avail ourselves of the freedoms that the Schengen area provides.
Cei mai mulţi dintre noi, cei din Parlamentul European, avem de multă vreme ocazia să ne bucurăm de libertăţile pe care spaţiul Schengen le oferă.
EnglishWe need simple administration, so we encourage ordinary householders to avail themselves of these funds, whether ERDF or Member State funds.
Avem nevoie de o administraţie simplă, aşa că îi încurajăm pe proprietarii de locuinţe să utilizeze aceste fonduri, indiferent dacă acestea provin din FEDR sau de la statele membre.
EnglishCompanies getting paid promptly are more likely to be able to avail themselves of credit, grow their businesses and generate and create employment.
Este mai probabil ca întreprinderile care sunt plătite cu promptitudine să poată să se servească de credite, să-și dezvolte afacerea și, în general, să creeze locuri de muncă.
EnglishWhere my own country is concerned, unfortunately, we have had to avail ourselves of a bail-out and that was largely due to the recklessness of our banks and poor governance.
În ceea ce privește țara mea, din păcate, a trebuit să beneficiem de ajutor financiar, în principal din cauza nepăsării băncilor și a guvernării slabe.
EnglishPatients today wishing to avail themselves of medical services in a country other than their own come up against many administrative and financial obstacles.
La momentul actual, pacienții care doresc să beneficieze de servicii medicale într-un alt stat decât statul de reședință se confruntă cu multe obstacole de ordin administrativ și financiar.
EnglishIn times of crisis, we need effective solutions, stability and predictability, and all these features can be achieved best when we avail ourselves of the Community institutions.
În perioade de criză, avem nevoie de soluții eficiente, de stabilitate și previzibilitate, iar toate aceste obiective pot fi atinse doar cu ajutorul instituțiilor comunitare.
EnglishTo those Members who wish to avail of the 'catch-the-eye' procedure, I would say that we already have approximately 20 speeches and that I do not believe we shall have enough time before the vote.
Acelor deputați care doresc să se servească de procedura "catch-the-eye” le-aș spune că avem deja aproximativ 20 de discursuri și că nu cred că vom avea timp suficient înaintea votului.

Sinonime (în engleză) pentru "avail":

avail
availability
available