EN

available {adjectiv}

volume_up
Teletext is not available in all countries or regions and is not available for all channels.
Teletextul nu este disponibil în toate ţările sau regiunile şi pentru toate canalele.
Windows will automatically install the appropriate driver if it's available.
Windows va instala automat driverul potrivit, dacă este disponibil.
This online upgrade is available in the following countries and regions:
Acest upgrade online este disponibil în următoarele țări și regiuni:
available (dar şi: authentic, current, good, passable, valid)
The argument that not enough gas would be available were new transport routes to be developed does not stand scrutiny.
Argumentul că gazul disponibil nu va fi suficient pentru noile rute de transport care urmează să fie construite nu este valabil.
This applies, in particular, to the process of establishing the representations, where considerable improvement is needed as a result of the funds and the limited time available.
Acest lucru este valabil mai ales pentru procesul de stabilire a reprezentanțelor, unde este nevoie de îmbunătățiri din cauza fondurilor și a perioadei de timp limitate.

Exemple de folosire pentru "available" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBoth the Upgrade and Custom installation options are available in this scenario.
Ambele opțiuni, Upgrade și Particularizat, sunt disponibile în acest scenariu.
EnglishMany Member States make special export facilitations available to their exporters.
Multe state membre oferă facilități speciale de export pentru exportatorii lor.
EnglishIn the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
Cu toate acestea, în ultimii ani, au devenit disponibile vaccinuri inactivate noi.
EnglishSome Internet radio partner programs are only available through subscription.
Unele programe partenere radio de pe Internet sunt disponibile doar prin abonare.
EnglishIf a solution is available for a problem that you've reported, Windows notifies you.
Windows vă notifică dacă este disponibilă o soluție pentru o problemă raportată.
EnglishThe Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Ghidul afişează informaţii despre toate programele TV disponibile pentru vizionare.
EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Acest buton apare numai dacă ați făcut deja acest folder disponibil offline.
EnglishSome products are not available in all languages or in all countries or regions.
Unele produse nu sunt disponibile în toate limbile sau în toate țările și regiunile.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Soluţiile la care ajung aceste ţări sunt proporţionale cu resursele disponibile.
EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Bugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
EnglishText prediction for touch keyboard is available only in the following languages:
Predicția text pentru tastatura tactilă este disponibilă numai în următoarele limbi:
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Aceste studii vor fi disponibile Consiliului şi Parlamentului în viitorul apropiat.
EnglishFor us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
Pentru noi, nu este suficient ca aceste resurse să fie doar adecvate și disponibile.
EnglishPersonal distribution lists are available only to the person who created them.
Listele de distribuire personale sunt disponibile numai pentru cel care le-a creat.
EnglishFor example, here are the search tools that are available in the Documents folder:
De exemplu, iată instrumentele de căutare disponibile în folderul Documente:
EnglishIf this information is not available, be cautious about downloading the file.
Dacă aceste informații nu sunt disponibile, fiți precaut la descărcarea fișierului.
EnglishExchange Hosted Encryption is not available through Microsoft Open License Program.
Exchange Hosted Encryption nu este disponibilă prin Microsoft Open License Program.
EnglishAdd sites to favorites and they're available anywhere in Internet Explorer.
Adăugați site-uri la preferințe și sunt disponibile oriunde în Internet Explorer.
EnglishYes, but the files and folders won't be available if the drive is disconnected.
Dar, dar fișierele și folderele nu vor fi disponibile dacă unitatea este deconectată.

Sinonime (în engleză) pentru "available":

available
availability
avail