Traducere engleză-română pentru "available funds"

EN

"available funds" română traducere

EN

available funds {adjectiv}

volume_up
available funds (dar şi: available, disposable, useable)

Exemple de folosire pentru "available funds" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot have this kind of strategy without making the necessary funds available for it.
Nu putem avea o astfel de strategie fără a ii pune fondurile necesare la dispoziție.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Trebuie să majorăm fondurile disponibile pentru aceste structuri de sprijinire a microcreditelor.
EnglishThe funds available for cohesion policy represent nearly a third of the European budget.
Fondurile disponibile pentru politica de coeziune reprezintă aproape o treime din bugetul UE.
EnglishThe European Union does not make funds available without conditions.
Uniunea Europeană nu pune la dispoziţie fonduri în mod necondiţionat.
EnglishThere are solidarity funds available for European countries who respond to this appeal.
Există fonduri pentru solidaritate disponibile pentru țările europene care răspund la acest apel.
EnglishWe are still very far from having planned half of the available funds.
Suntem foarte departe de a dispune de planificarea a măcar jumătate dintre fondurile disponibile.
EnglishWe will be providing the available regional funds to Wales and to all the other regions in future.
Vom furniza fondurile regionale disponibile Țării Galilor și celorlalte regiuni în viitor.
EnglishThe EU can help by decreasing regulation and making funds available at a national level.
UE poate ajuta prin reducerea reglementărilor şi prin punerea la dispoziţie de fonduri la nivel naţional.
EnglishIt was also said that the Commission should have made more funds available to tackle the crisis.
S-a mai spus că Comisia ar fi trebuit să pună la dispoziţie mai multe fonduri pentru a aborda criza.
EnglishWith regard to financing, I can only tell you that, unfortunately, I do not have more funds available.
În ceea ce priveşte finanţarea, vă pot spune doar că, din nefericire, nu dispun de mai multe fonduri.
EnglishAdditionally, there must be accuracy and transparency in managing the funds made available under this budget.
În plus, fondurile disponibile în cadrul acestui buget trebuie gestionate cu exactitate şi transparenţă.
EnglishIn some EU countries, public funds are available if your former partner is insolvent.
În alte cazuri, statul pune la dispoziţie un fond care vă asigură plata pensiei alimentare dacă fostul partener devine insolvent.
EnglishIt cannot be that funds are available for some problems but not for this humanitarian situation.
Nu se poate accepta ca fondurile să fie disponibile pentru unele probleme dar nu și pentru această situație umanitară.
EnglishThe EUR 26.5 billion which are available under the Structural Funds are not being utilised as they should be.
Cele 26,5 miliarde de euro puse la dispoziție prin fondurile structurale nu sunt utilizate cum ar trebui.
EnglishWhat is the amount of European funds available for Member States aiming at the integration of Roma communities?
Care este valoarea totală a fondurilor europene disponibile pentru statele membre având ca scop integrarea comunităţilor rome?
EnglishAdditionally, rigour and transparency must be ensured in managing the funds made available to the various institutions.
De asemenea, în gestionarea fondurilor puse la dispoziţia diferitelor instituţii trebuie acţionat cu rigoare şi transparenţă.
EnglishHowever, we also need to know that we are short of funds, and we have to manage available funds in a better way.
Cu toate acestea, trebuie, de asemenea, să știm că avem deficit de fonduri și că trebuie să gestionăm mai bine fondurile disponibile.
EnglishWhat is the amount of European funds available for Member States aiming at the integration of Roma communities?
Care este cuantumul fondurilor europene de care pot dispune statele membre care şi-au stabilit drept obiectiv integrarea comunităţilor rrome?
EnglishTherefore, it is also important to make sufficient European funds available; after all, that is what this is all about.
Prin urmare, este, de asemenea, important să punem la dispoziţie suficiente fonduri europene; la urma urmei, la asta se reduce totul.
EnglishExperiences such as this one demonstrate that a coordinated approach is needed in order to use the available funds efficiently.
Astfel de experiențe demonstrează că este necesară o abordare coordonată pentru a utiliza fondurile disponibile în mod eficient.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

funds substantiv
available adjectiv
Mai multe cuvinte
English
  • available funds

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.