Traducere engleză-română pentru "avenue"

EN

"avenue" română traducere

volume_up
avenue {substantiv}
EN

avenue {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "avenue" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn my opinion, it is an extremely interesting avenue to explore.
În opinia mea, este o cale extrem de interesantă, care ar trebui analizată.
EnglishThat is perhaps one avenue to be explored, but we must bear in mind the existence of that risk.
Aceasta este poate o alternativă care merită explorată, însă nu trebuie să pierdem din vedere existența acestui risc.
EnglishOf course, it is much better if complainants can identify the most appropriate avenue of redress the first time around.
Desigur, este mult mai bine dacă reclamanţii pot identifica încă de la început calea cea mai potrivită de atac.
EnglishIt is becoming clear that regional efforts offer the most promising avenue for a peaceful resolution to the conflict.
Devine clar că eforturile la nivel regional oferă cea mai promițătoare modalitate de soluționare pașnică a conflictului.
EnglishIn this case, an avenue would have opened up in the future for marketing in the EU food products containing GMOs.
Astfel, s-ar fi deschis o portiţă pentru comercializarea în viitor, pe piaţa uniunii, a produselor alimentare ce conţin OMG-uri.
EnglishGilbert Gascard Director Postal address: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency BOUR Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruxelles
Gilbert Gascard Director Adresa poştală: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură BOUR Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruxelles
EnglishThe crisis is also an opportunity to steer economic growth along an entirely new avenue, based on renewable energy sources and energy efficiency.
De asemenea, criza reprezintă o oportunitate de ghidare a creşterii economice pe un drum total nou, bazat pe sursele de energie regenerabile şi pe eficienţă energetică.
EnglishI consider that we need to improve the operation of the Internal Market and explore every avenue that will benefit businesses, especially SMEs, and consumers.
Consider că trebuie să îmbunătăţim funcţionarea pieţei interne şi să exploră fiecare demers avantajos pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri şi pentru consumatori.
EnglishThese have proven beneficial within the European Union itself, for instance, TEMPUS and Erasmus Mundus, and this is also an avenue we should continue to explore.
Acestea s-au dovedit benefice chiar în cadrul Uniunii Europene, de exemplu TEMPUS şi Erasmus Mundus, iar aceasta este, de asemenea, o cale pe care ar trebui să o explorăm în continuare.
EnglishLet me conclude, Madam President, by saying that the European Union will not tolerate violence against women in any form and we will use every avenue we can to prevent it.
Permiteți-mi să închei, dnă președintă, prin a spune că Uniunea Europeană nu va tolera nicio formă de violență împotriva femeilor și vom folosi toate modalitățile pentru a o preveni.

Sinonime (în engleză) pentru "avenue":

avenue
English