Traducere engleză-română pentru "aversion"

EN

"aversion" română traducere

volume_up
aversion {substantiv}
EN

aversion {substantiv}

volume_up
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
UE de astăzi este construită pe o aversiune față de război, iar acest raport reflectă acest sentiment.
In that nook of Europe, there is - perhaps understandably - a natural aversion to bombastic long-term plans.
În acel colţ al Europei există, şi poate că este de înţeles, o aversiune naturală faţă de planurile bombastice pe termen lung.
There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Există un sentiment general de aversiune şi neîncredere faţă de Rusia, care nu constituie o bază sănătoasă pentru cooperarea pe care o solicităm.
aversion (dar şi: disgust, nausea)

Exemple de folosire pentru "aversion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishToday's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
UE de astăzi este construită pe o aversiune față de război, iar acest raport reflectă acest sentiment.
EnglishWe are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
Depăşim aversiunea Consiliului de a lucra cu Parlamentul.
EnglishIn that nook of Europe, there is - perhaps understandably - a natural aversion to bombastic long-term plans.
În acel colţ al Europei există, şi poate că este de înţeles, o aversiune naturală faţă de planurile bombastice pe termen lung.
EnglishThis House cannot be an instrument of extremist nationalism nor of regional or local hatred or aversion.
Parlamentul acesta nu poate fi un instrument în slujba naţionalismului extremist şi nici a urii sau aversiunii regionale sau locale.
EnglishThere is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Există un sentiment general de aversiune şi neîncredere faţă de Rusia, care nu constituie o bază sănătoasă pentru cooperarea pe care o solicităm.
EnglishI did not support the resolution, firstly because it did not contribute anything positive in addition to bans, restrictions and a general aversion to nuclear technology.
Nu am sprijinit rezoluția, în primul rând pentru că, în afară de interdicții, restricții și aversiunea generală manifestată față de tehnologia nucleară, nu a adus nimic pozitiv.

Sinonime (în engleză) pentru "aversion":

aversion
averse