Traducere engleză-română pentru "avoidable"

EN

"avoidable" română traducere

volume_up
avoidance {substantiv}
RO
RO
RO
EN

avoidable {adjectiv}

volume_up
avoidable (dar şi: avertable)
Our children and our grandchildren will curse us as they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles!
Copiii şi strănepoţii noştri ne vor blestema, deoarece rămân să adune fărâmele acestui măcel complet evitabil!

Exemple de folosire pentru "avoidable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSome adverse effects are caused by avoidable medical errors or infections arising during treatment.
Unele efecte secundare sunt cauzate de erori medicale ce pot fi evitate sau de infecţii dobândite în timpul tratamentului.
EnglishContrast this with the developing world, where 26% of avoidable deaths are caused by tuberculosis.
ceea ce este în contradicţie cu lumea în curs de dezvoltare, unde 26 % din decesele care pot fi evitate sunt cauzate de tuberculoză.
EnglishOur children and our grandchildren will curse us as they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles!
Copiii şi strănepoţii noştri ne vor blestema, deoarece rămân să adune fărâmele acestui măcel complet evitabil!
EnglishThis indicates that health inequalities are not the result of an individual choice but are avoidable and unfair.
Acest lucru arată că inegalitățile în materie de sănătate nu sunt rezultatul unei alegeri individuale, ci sunt evitabile și nedrepte.
EnglishAll of them would have been avoidable.
EnglishThis expenditure of time and effort would be avoidable, in my opinion, if the rules were available in the relevant languages.
Din punctul meu de vedere, s-ar putea evita aceste pierderi de timp şi de efort dacă regulile ar fi disponibile în limbile adecvate.
EnglishAll of this would have been avoidable had there been the necessary international crisis management rules in the banking sector.
Toate acestea s-ar fi putut evita dacă ar fi existat normele necesare de gestionare a crizelor la nivel internaţional în sectorul bancar.
EnglishMr President, it is very important that animals are transported to ensure safety and to prevent avoidable suffering.
Domnule preşedinte, este foarte important ca animalele să fie transportate pentru a fi în siguranţă şi pentru a preveni suferinţa care poate fi evitată.
EnglishWithout this Stability and Growth Pact, without stronger coordination of the budgetary and finance policy, the euro would also in future face risks that are avoidable.
Fără acest Pact de stabilitate şi de creştere, fără o coordonare mai puternică a politicii bugetare şi financiare, moneda euro s-ar confrunta pe viitor cu riscuri ce pot fi evitate.

Sinonime (în engleză) pentru "avoidable":

avoidable
avoidance