Traducere engleză-română pentru "avoidance"

EN

"avoidance" română traducere

volume_up
avoidance {substantiv}
RO
RO
RO
EN

avoidance {substantiv}

volume_up
avoidance (dar şi: evasion)

Exemple de folosire pentru "avoidance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Prin urmare, evitarea emisiilor de tone de CO2 echivalent nu ar mai avea loc.
EnglishIt is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Este deosebit de important pentru problema eludării fiscalităţii de către corporaţii şi indivizi.
EnglishWith regard to direct taxation, Member States have taken measures to prevent tax avoidance and double taxation.
În ceea ce priveşte impozitarea directă, statele membre au luat măsuri pentru a preveni evaziunea fiscală şi dubla impunere.
EnglishI would like to state clearly that I agree with Mr Daul, who identified the avoidance of protectionism as a key factor.
Aş dori să menţionez clar că sunt de acord cu dl Daul, care a identificat evitarea protecţionismului ca factor cheie.
EnglishI think that this solution will successfully encourage avoidance of the use of some sections of road during peak hours.
Consider că această soluție va încuraja cu succes evitarea utilizării anumitor segmente de drum în timpul orelor de vârf.
EnglishAt the same Council meeting, ministers agreed that employment is an important factor for the avoidance of exclusion.
La aceeaşi reuniune a Consiliului, miniştrii au căzut de acord asupra faptului că ocuparea forţei de muncă este un factor important pentru evitarea excluziunii.
EnglishThe Commission is actively engaged in practical work to refine the existing volcanic ash avoidance methodologies in aviation.
Comisia este angajată activ în activități practice de ameliorare a metodologiilor existente în aviație cu privire la evitarea norilor de cenușă vulcanică.
EnglishOn the other hand, we are in favour of coordination between the Member States to prevent tax avoidance and tax havens for enterprises.
Pe de altă parte, suntem în favoarea coordonării între statele membre pentru a preveni evaziunea fiscală și paradisurile fiscale pentru întreprinderi.
EnglishExercise, mental activity, healthy food options and avoidance of intoxicants will protect people from developing diseases that cause memory loss.
Prin exerciţii, activitate mentală, alimentaţie sănătoasă şi evitarea băuturilor alcoolice, oamenii vor fi protejaţi împotriva bolilor care cauzează pierderi de memorie.
EnglishIf he wishes, we could explain our new policy in more detail, but, really, the main concern is to prevent tax avoidance when offshore financial centres are used.
Dacă doreşte, putem explica mai în detaliu noua noastră politică, dar principala preocupare este să evităm evaziunea fiscală prin recursul la centre financiare extrateritoriale.
EnglishI would like the guiding line of the EU human rights foreign policy to be the avoidance of any double standards, and I hope that the European Parliament will stick to that.
Aș dori ca linia directoare a politicii externe privind drepturile omului a UE să fie evitarea oricăror standarde duble și sper că Parlamentul European va respecta acest lucru.
EnglishSafety of our environment and avoidance of energy poverty among those people, particularly in the South-East of England who live on fixed incomes, are equally important objectives.
Siguranţa mediului şi evitarea sărăciei energetice în rândul oamenilor, în special în sud-estul Angliei unde oamenii trăiesc din venituri fixe, sunt obiective la fel de importante.

Sinonime (în engleză) pentru "avoidance":

avoidance
avoidable