Traducere engleză-română pentru "to await"

EN

"to await" română traducere

EN

to await [awaited|awaited] {verb}

volume_up
We shall await the Commission's integrated proposal.
Vom aştepta să vedem propunerea integrată a comisarului.
I regret the Council's stated intention to await proposals from the Commission before reacting.
Regret intenţia afirmată de Consiliu, de a aştepta propuneri din partea Comisiei înainte de a reacţiona.
We shall, of course, await the investigations.
Cu siguranţă, vom aştepta investigaţiile.
to await (dar şi: to wait)
We shall await the Commission's integrated proposal.
Vom aştepta să vedem propunerea integrată a comisarului.
I regret the Council's stated intention to await proposals from the Commission before reacting.
Regret intenţia afirmată de Consiliu, de a aştepta propuneri din partea Comisiei înainte de a reacţiona.
We shall, of course, await the investigations.
Cu siguranţă, vom aştepta investigaţiile.

Exemple de folosire pentru "to await" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor this reason, I eagerly await an appropriate regulation from the Commission.
Din acest motiv, aştept cu nerăbdare un regulament adecvat din partea Comisiei.
EnglishWe still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Încă așteptăm rezultatele finale, care vor fi făcute publice în următoarele săptămâni.
EnglishWe await the Commission's response regarding the plan presented by the Campania region.
Aşteptăm răspunsul Comisiei cu privire la planul prezentat de regiunea Campania.
EnglishWe must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Trebuie să abordăm rădăcinile problemei și nu să așteptăm producerea unui dezastru.
EnglishMass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Ne aşteaptă şomaj în masă, nelinişti sociale şi o presiune fiscală sporită.
EnglishWe in the EU must be able to react quickly to the challenges that await us.
Noi, cetăţenii UE, trebuie să putem reacţiona rapid la provocările care ni se pregătesc.
EnglishA special role and special tasks in this area await local authorities.
Un rol special şi atribuţii specifice le revin autorităţilor locale din acest domeniu.
EnglishA number of technically difficult negotiating chapters await us.
Ne aşteaptă mai multe capitole de negociere dificile din punct de vedere tehnic.
EnglishFinally, I would like to look at the most pressing challenges that await us in 2011.
În final, aș dori să vorbesc despre cele mai presante provocări care ne așteaptă în anul 2011.
EnglishLet us await its report, and only then will we decide on further action.
Să aşteptăm raportul acestuia şi numai atunci vom decide asupra unei acţiuni suplimentare.
EnglishWe await clarification from the European Council and the Commission on this matter.
Aşteptăm clarificări din partea Consiliului European şi din partea Comisiei în această privinţă.
EnglishRepresentatives of the IMF are currently in Chişinău, and we await their report with interest.
Reprezentanţii FMI se află în prezent la Chişinău şi aşteptăm cu interes raportul lor.
EnglishI await a comparable announcement from the Commission or, indeed, from President Barroso.
Aştept o declaraţie similară din partea Comisiei sau chiar din partea preşedintelui Barroso.
EnglishI eagerly await the conclusion of the Commission report of the impact of body scanners.
Aştept cu nerăbdare concluzia raportului Comisiei cu privire la impactul scanerelor corporale.
EnglishWe await, therefore, introduction of the Council proposal on modification of protocol No 36.
Aşteptăm de aceea introducerea propunerii Consiliului privind modificarea Protocolului nr.
EnglishWe have to await the decisions that they will make in due course.
Trebuie să aşteptăm deciziile pe care le vor lua la momentul potrivit.
EnglishCommissioner, great careers await commissioners from Lithuania.
Domnule comisar, comisarii din Lituania vor avea cariere strălucitoare.
EnglishI therefore await the results of the OSCE summit this December in Astana with much impatience.
Prin urmare, aştept cu nerăbdare rezultatele summitului OSCE din luna decembrie de la Astana.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Doamnă Ashton, fiți vigilentă cu privire la pericolele care pândesc Egiptul și pe noi și comunicați-le.
EnglishCommissioner, this question is pending and I await an answer from you.
Domnule comisar, aştept răspunsul dvs. la această întrebare.