Traducere engleză-română pentru "to awaken"

EN

"to awaken" română traducere

EN

to awaken [awakened|awakened] {verb}

volume_up
These peoples, quite rightly, have been imprudent in calling for their freedom, but I hope above all that they will have awakened our consciences.
Aceste popoare, pe bună dreptate, au fost imprudente când și-au cerut libertatea, dar sper mai presus de toate că ne va trezi conștiința.
to awaken (dar şi: to call, to wake)
to awaken (dar şi: to rouse, to stir up)
volume_up
a excita {vb.} (a ațâța)

Exemple de folosire pentru "to awaken" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is a well known fact, of course, that demons always awaken further demons.
Se ştie foarte bine, desigur, că demonii trezesc întotdeauna şi mai mulţi demoni.
EnglishHowever, some programs might awaken the computer if these settings have been changed.
Totuși, unele programe pot activa computerul dacă aceste setări au fost modificate.
EnglishWe must create the conditions for them to be creative in the area of culture and awaken an interest in art, science and new technologies.
Trebuie să creăm condiţiile necesare pentru ca aceştia să fie creativi în domeniul culturii şi să le trezim interesul în artă, ştiinţe şi noile tehnologii.
EnglishIf this report also serves to further awaken people's consciences on this matter in Member States, then we can be doubly satisfied.
Dacă acest raport va servi şi la sensibilizarea conştiinţei oamenilor în această problemă în statele membre, atunci nu vom putea să fim decât de două ori mulţumiţi.
EnglishIt will, in effect, encourage public debate between the citizens and the Union, and this in turn will awaken the public awareness that is crucial to us.
Aceasta va încuraja, în practică, dezbaterea publică între cetăţeni şi Uniune, fapt care, la rândul său, va sensibiliza populaţia, ceea ce este de importanţă vitală pentru noi.
Mai multe cuvinte