EN

award {substantiv}

volume_up
It addresses the surprising and unfortunate decision by the Serbian Government not to attend the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo.
Acesta se referă la surprinzătoarea și nefericita decizie a guvernului sârb de a nu participa la ceremonia de acordare a Premiului Nobel pentru Pace din Oslo.
You should apply for your pension at least 6 months before you retire because the award of a pension from several countries can be a long procedure.
Vă recomandăm să depuneţi cererea cu cel puţin 6 luni înainte de pensionare, întrucât procedura de acordare a pensiei din partea mai multor ţări poate fi îndelungată.
The excessively long procedures for awarding public procurement contracts can delay realisation of Structural Funds, and so contribute to the low level of absorption.
Procedurile excesiv de îndelungate de acordare a contractelor de achiziţii publice pot întârzia realizarea fondurilor structurale şi contribuie astfel la nivelul redus de absorbţie.
award (dar şi: medal)
It addresses the surprising and unfortunate decision by the Serbian Government not to attend the Nobel Peace Prize award ceremony in Oslo.
Acesta se referă la surprinzătoarea și nefericita decizie a guvernului sârb de a nu participa la ceremonia de acordare a Premiului Nobel pentru Pace din Oslo.
award (dar şi: trophy)
Finally, I would like to thank Parliament's President, Mr Buzek, for inviting Mrs Aung San Suu Kyi to the Sakharov Prize award ceremony next month in Strasbourg.
La final, doresc să îi mulțumesc Președintelui Parlamentului, dl Buzek, pentru invitarea dnei Aung San Suu Kyi la ceremonia de luna viitoare de decernare a premiului Sakharov, în Strasbourg.

Exemple de folosire pentru "award" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFinally, I do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
În cele din urmă, nu cred că este greșit ca Parlamentul să acorde premii culturale.
EnglishFinally, we do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
În cele din urmă, nu credem că este greșit ca Parlamentul să acorde premii culturale.
EnglishOn the other hand, I do not think that Europe should promote the award of citizenship.
Pe de altă parte, nu cred că Europa ar trebui să promoveze acordarea cetăţeniei.
EnglishUnfortunately, we had to award the Sakharov Prize to a Russian organisation.
Din păcate, a trebuit să acordăm premiul Saharov unei organizaţii din Rusia.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Distincţia ar fi trebuit să fie însoţită de eforturi de reconciliere cu familiile.
EnglishAward winning compact ergonomics provide a more comfortable gaming experience.
Caracteristicile ergonomice compacte, premiate oferă o experienţă mult mai confortabilă de joc.
EnglishWinner of a 2012 IDEA Bronze Award for design excellence.
Câştigător al unui premiu de bronz IDEA în 2012 pentru eleganţă în design.
EnglishWinner of a 2011 IDEA Gold Award for design excellence.
Câştigător al unui premiu de aur IDEA în 2011 pentru eleganţă în design.
EnglishThis is why the effective and rapid restoration of the award of credit must be ensured urgently.
Este motivul pentru care acordarea cât mai rapidă şi eficientă de credite trebuie asigurată urgent.
EnglishRem Koolhaas receives the European Union Prize for Contemporary architecture/Mies van der Rohe Award 2005.
Rem Koolhaas primeşte Premiul european pentru arhitectură contemporană Mies van der Rohe 2005.
EnglishLimerick, in my own constituency, got that award recently and it was much valued.
Limerick, localitate din propria mea circumscripție, a primit recent acel premiu și acesta a fost apreciat foarte mult.
EnglishThe manufacturer quite rightly won an award for it.
Producătorul a câştigat un premiu pentru acesta, şi pe bună dreptate.
EnglishThe European Union is the 21st international organisation to win the award since 1901.
Uniunea Europeană este cea de-a 21-a organizaţie internaţională căreia i-a fost acordat premiul, din 1901 până în prezent.
EnglishWe want to congratulate the Nobel Peace Prize Committee for its courage in making this award.
Dorim să felicităm Comitetul pentru decernarea Premiului Nobel pentru pace pentru curajul de a face această alegere.
EnglishThis week, we are going to award the Sakharov Prize.
Săptămâna aceasta urmează să decernăm premiul Saharov.
EnglishMicrosoft Security Essentials offers award-winning protection against these intruders without getting in your way.
Microsoft Security Essentials oferă protecție premiată împotriva acestor intruși, fără să vă deranjeze.
EnglishFourthly, on 10 December, a ceremony will be held in Stockholm to award this year's Nobel Prizes.
În al patrulea rând, la 10 decembrie, la Stockholm va avea loc o ceremonie pentru acordarea Premiilor Nobel din acest an.
EnglishThe winner of the award earned the Commission's recognition with a report written in Hungarian, her native language.
Câștigătorul premiului a primit aprecierea Comisiei pentru un raport scris în maghiară, limba sa maternă.
EnglishUnder the hood of Microsoft Security Essentials is its award-winning protection engine that is updated regularly.
La adăpostul Microsoft Security Essentials se află motorul său de protecție premiat, care este actualizat regulat.
EnglishAnother keyword is coordination between the institutions which deliberate on the violation of rights and award damages.
Și un alt cuvânt cheie este coordonarea instituțiilor care decid încălcarea drepturilor și acordă reparații.

Sinonime (în engleză) pentru "award":

award
Mai multe cuvinte