EN

back {substantiv}

volume_up
1. general
back (dar şi: dorsum, shoulders)
These jacks typically appear on the back of a desktop computer.
Aceste mufe se află de obicei în partea din spate a unui computer desktop.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Un foxtrot lent cauzează dureri de spate, iar partenerul poate sfârși prin a fi dezamăgit.
Perhaps it is just a local problem in the back rows.
Poate este doar o problemă locală în rândurile din spate.
back
back (dar şi: dorsum)
2. Anatomie
These jacks typically appear on the back of a desktop computer.
Aceste mufe se află de obicei în partea din spate a unui computer desktop.
A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Un foxtrot lent cauzează dureri de spate, iar partenerul poate sfârși prin a fi dezamăgit.
Perhaps it is just a local problem in the back rows.
Poate este doar o problemă locală în rândurile din spate.

Exemple de folosire pentru "back" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Să revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Aș dori să revin asupra a patru puncte importante obținute în această directivă.
EnglishThis House seems not to realise what really preoccupies the citizens back home.
Acest Parlament pare să nu își dea seama ce îi preocupă pe cetățenii de acasă.
EnglishWe can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
Vom face probabil ceva pentru a-i recompensa, însă viețile nu pot fi aduse înapoi.
EnglishThis would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
Acest lucru ne-ar permite să turnăm sute de miliarde înapoi în economiile europene.
EnglishIn that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
În acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
EnglishI ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
Prin urmare, solicit ca cererea de trimitere înapoi la comisie să fie retrasă.
EnglishWe need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Trebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Iau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
EnglishHowever, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
În acelaşi timp, însă, au readus cele mai hidoase aspecte, brutalitatea şi teroarea.
EnglishI would like to come back to them and to support very strongly some of her proposals.
Doresc să revenim la ele și să susținem puternic unele dintre propunerile făcute.
EnglishGreece must get the drachma back and Portugal must re-introduce the escudo.
Grecia trebuie să revină la drahmă și Portugalia trebuie să reintroducă escudoul.
EnglishThese results were fed back, in the form of a report, to the European Council itself.
Aceste rezultate au fost prezentate, sub forma unui raport, Consiliului European.
EnglishMove the slider back to the position it was originally in, and then click OK.
Mutați cursorul înapoi la poziția la care s-a aflat inițial, apoi faceți clic pe OK.
EnglishMove back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
EnglishIf you don't confirm, Windows will change the resolution back to its previous value.
Dacă nu confirmați, Windows va modifica rezoluția înapoi la valoarea sa anterioară.
EnglishAs part of this transition, we've removed the option to switch back to Hotmail.
Ca parte a acestei tranziții, am eliminat opțiunea de a reveni la Hotmail.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Aş dori să revin la solicitarea de solidaritate pe care mulţi dintre dvs. aţi făcut-o.
EnglishAs you know, the current regulation on fisheries control dates back to 1993.
După cum ştiţi, regulamentul actual privind controlul pescăriilor datează din 1993.
EnglishI do so because I want to caution that we may be going back to the future.
Procedez în acest mod pentru că vreau să mă asigur că în viitor nu vom da înapoi.

Sinonime (în engleză) pentru "back":

back
back door
back entrance