Traducere engleză-română pentru "backdrop"

EN

"backdrop" română traducere

volume_up
backdrop {substantiv}
RO
EN

backdrop {substantiv}

volume_up
backdrop (dar şi: background)
volume_up
fundal {n}
It provides a backdrop to your open windows.
El furnizează un fundal pentru ferestrele deschise.
A picture, color, or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
O imagine, culoare sau un design care acționează ca fundal pentru ferestrele deschise de pe desktopul dvs.
A picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
O imagine, culoare sau un design care acționează ca fundal pentru ferestrele deschise de pe desktopul dvs.

Exemple de folosire pentru "backdrop" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAll this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
Toate acestea pe fondul unei grave crize economice și al unui șomaj ridicat.
EnglishAgainst this backdrop, we must recognise the essential nature of immigration to the EU.
În acest context, trebuie să recunoaştem natura esenţială a imigrării pentru UE.
EnglishHow should we read your report against the backdrop of these events?
Cum ar trebui să interpretăm raportul dvs. având în vedere aceste evenimente?
EnglishIt is against this backdrop that we must think about what it is that we can do.
În acest context trebuie noi să ne gândim la ceea ce putem face.
EnglishI am very well aware of the economic backdrop against which this Service is coming into being.
Sunt conştientă de contextul economic în care este înfiinţat acest serviciu.
EnglishAgainst such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.
Într-un asemenea context, negocierile cu UE nu duc nicăieri.
EnglishI would argue that this is even more important in the current context of the economic backdrop.
Aș afirma că acest lucru este și mai important în contextul actual al crizei economice.
EnglishAgainst this backdrop, the act that was recently passed in Portugal was a well balanced one.
În comparaţie cu această situaţie, legea adoptată recent în Portugalia era una echilibrată.
EnglishThe very difficult state of the world economy is of course the backdrop to all that we do.
Situaţia foarte dificilă a economiei mondiale stă, desigur, la baza tuturor acţiunilor noastre.
EnglishA picture, color, or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
O imagine, culoare sau un design care acționează ca fundal pentru ferestrele deschise de pe desktopul dvs.
EnglishA picture, colour or design that acts as a backdrop to the open windows on your desktop.
O imagine, culoare sau un design care acționează ca fundal pentru ferestrele deschise de pe desktopul dvs.
EnglishI am very grateful to Michel for the contribution that he has made on that - it is the backdrop.
Sunt foarte recunoscătoare lui Michel pentru contribuţia pe care a făcut-o - reprezintă cu adevărat fundalul.
EnglishAgainst this backdrop, the Scottà report is welcome, as is the package announced by Commissioner Cioloş.
În aceste condiţii, raportul Scotta' este binevenit, la fel şi pachetul anunţat de domnul comisar Cioloş.
EnglishAgainst the backdrop of global economic crisis, it is not, of course, just Greece that has serious economic problems.
Pe fondul crizei economice mondiale, bineînţeles, nu doar Grecia a avut probleme economice grave.
EnglishAgainst the backdrop of the latest gas crisis, the Second Strategic Energy Review is extremely well-timed.
Pe fondul ultimei crize a gazelor, a doua revizuire strategică a politicii energetice este cât se poate de oportună.
EnglishWhen fixing Europe, we are doing so against the backdrop of a world which is very different today from 2008.
Încercăm să redresăm situația din Europa în contextul unei lumi care astăzi este diferită față de cum era în 2008.
EnglishIt provides a backdrop to your open windows.
El furnizează un fundal pentru ferestrele deschise.
EnglishThat requires us to consider strategically what we should be doing, and the Barnier report provides the backdrop to do that.
Trebuie să ne gândim strategic la ce ar trebui să facem, iar raportul Barnier reprezintă fundalul pentru aceasta.
EnglishAgainst this backdrop, greater political and social integration is required, with a stronger and more unified Europe.
În acest context, este nevoie de o integrare politică şi socială mai puternică şi de o Europă mai puternică şi mai unită.
EnglishWithout the euro, the European Union would have sunk into a war of competitive devaluations against the backdrop of the crisis.
Fără euro, Uniunea Europeană s-ar fi afundat într-un război al devalorizărilor competitive, în contextul crizei.

Sinonime (în engleză) pentru "backdrop":

backdrop