Traducere engleză-română pentru "bacteria"

EN

"bacteria" română traducere

volume_up
bacteria {substantiv}
EN

bacteria {substantiv}

volume_up
1. Biologie
The only sure thing is that most Member States have reported cases of the bacteria.
Singurul lucru sigur este că majoritatea statelor membre au raportat cazuri de infecție cu această bacterie.
Această bacterie agresivă pare de neoprit.
Worldwide, it is a bigger problem with 2 billion affected by the bacteria and one person dying every 20 seconds.
În întreaga lume, aceasta reprezintă o problemă și mai mare dacă avem în vedere cele 2 miliarde afectate de bacterie și faptul că o persoană moare la fiecare 20 de secunde.

Exemple de folosire pentru "bacteria" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCucumbers from Spain and other countries did have EHEC bacteria on them.
Castraveții din Spania și din alte țări chiar erau contaminați cu bacteria EHEC.
EnglishHowever, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Totuși, numărul tot mai mare de bacterii rezistente reprezintă un motiv de îngrijorare.
EnglishI learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.
Am aflat recent că există 45 de grupuri diferite care cercetează bacteria salmonella.
EnglishBacteria-based extraction would be more nature-friendly, but it is not yet used for gold.
Extracţia pe bază de bacterii ar fi mai ecologică, dar nu este încă utilizată pentru aur.
EnglishHospital patients and farmers are at particular risk of exposure to resistant bacteria.
Pacienții din spitale și agricultorii, în special, riscă să fie expuși bacteriilor rezistente.
EnglishThe only sure thing is that most Member States have reported cases of the bacteria.
Singurul lucru sigur este că majoritatea statelor membre au raportat cazuri de infecție cu această bacterie.
EnglishThey were not the bacteria behind this outbreak, but it takes a while to find that out.
Însă nu erau contaminați cu bacteria care a generat această epidemie, iar aflarea acestui lucru a durat ceva timp.
EnglishBacteria circulate more quickly today than they did in the past.
Astăzi, bacteriile circulă mai rapid decât în trecut.
EnglishResistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth.
Rezistența înseamnă pierderea capacității unui antibiotic de a omorî bacteria sau de a opri creșterea acesteia.
EnglishHow the bacteria were actually created is a different case; research and findings are needed urgently.
Cum au fost de fapt create bacteriile este o altă discuție; sunt necesare urgent cercetări și rezultate.
EnglishIn January, we had the problems of toxins in Germany; now we have bacteria problems, again in Germany.
În ianuarie, a fost problema dioxinelor, în Germania. Acum avem probleme cu bacteriile, tot în Germania.
EnglishPneumococcal bacteria are the leading cause of pneumonia, which takes the lives of two million children every year.
Pneumococul este principala cauză a pneumoniei, care ia vieţile a două milioane de copii în fiecare an.
EnglishThis aggressive bacteria seems unstoppable.
EnglishAntibiotics are naturally occurring metabolic products of fungi or bacteria that are used to counter bacterial infections.
Antibioticele se găsesc în stare naturală în metaboliții unor ciuperci sau bacterii care sunt utilizate pentru a combate infecțiile bacteriene.
EnglishWe must not allow 25 000 people to go on dying from infections caused by resistant bacteria every year in the European Union alone.
Nu putem permite ca, anual, 25 000 de persoane numai din Uniunea Europeană să moară din cauza infecțiilor cauzate de bacterii rezistente.
EnglishIf antibiotics are used on such a large scale, it is no surprise that strains of bacteria arise which do not then respond to antibiotics.
Dacă se utilizează antibiotice la scară atât de mare, nu este deloc de mirare că apar tulpini de bacterii care nu răspund la antibiotice.
EnglishIn addition, the whole process of linking different pieces of meat greatly increases the surface that can be infected by pathogenic bacteria.
În plus, întregul proces de lipire a diferitelor bucăţi de carne creşte semnificativ suprafaţa care poate fi infectată cu bacterii patogene.
EnglishWorldwide, it is a bigger problem with 2 billion affected by the bacteria and one person dying every 20 seconds.
În întreaga lume, aceasta reprezintă o problemă și mai mare dacă avem în vedere cele 2 miliarde afectate de bacterie și faptul că o persoană moare la fiecare 20 de secunde.
EnglishThe first priority is to find a treatment for patients for these antibiotic-resistant bacteria and to trace the source of the outbreak.
Prioritatea principală este să găsim un tratament pentru pacienți, în cazul acestor bacterii rezistente la antibiotice, și să localizăm sursa epidemiei.

Sinonime (în engleză) pentru "bacteria":

bacteria
English