Traducere engleză-română pentru "bad news"

EN

"bad news" română traducere

volume_up
bad news {substantiv}
EN

bad news {substantiv}

volume_up
1. colocvial
He has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Acesta și-a transformat țara, grânarul Africii, într-un izvor de vești proaste.
He said that it is time for Europe to raise the bar, and not just to give people bad news.
Dânsul a spus că este timpul ca Europa să ridice ștacheta, nu doar să dea vești proaste cetățenilor.
We are faced with more bad news, then, this time from Spain, a country that has long struggled to maintain investor confidence.
Ne confruntăm cu mai multe vești proaste atunci, de data aceasta din Spania, o țară care s-a luptat îndelung pentru a menține încrederea investitorilor.

Exemple de folosire pentru "bad news" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Acesta și-a transformat țara, grânarul Africii, într-un izvor de vești proaste.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
În ceea ce priveşte reglementarea financiară, am o veste proastă şi două veşti bune.
EnglishA lack of cohesion is bad news, even for strong national economies.
Chiar şi pentru cele mai puternice economii, lipsa coeziunii reprezintă un factor negativ.
EnglishThe adoption of this report is bad news for EU citizens.
Adoptarea acestui raport ar fi o idee proastă pentru cetăţenii Uniunii Europene.
EnglishHe said that it is time for Europe to raise the bar, and not just to give people bad news.
Dânsul a spus că este timpul ca Europa să ridice ștacheta, nu doar să dea vești proaste cetățenilor.
English. - As usual, the final text has good and bad news.
în scris. - Ca de obicei, textul final are vești bune și vești rele.
EnglishLet me just say that there was good news and there was bad news.
Vreau doar să spun că am primit o veste bună şi una rea.
EnglishThe thwarting has been fierce, which is very bad news.
Opoziţia a fost puternică, ceea ce este o veste rea.
EnglishThe bad news was that it was not a Liberal who was in the President's seat, but the good news was that it was a Belgian.
Vestea rea a fost că locul preşedintelui nu a fost ocupat de un liberal, dar vestea bună a fost faptul că acesta este belgian.
EnglishThat is the bad news.
EnglishWe are faced with more bad news, then, this time from Spain, a country that has long struggled to maintain investor confidence.
Ne confruntăm cu mai multe vești proaste atunci, de data aceasta din Spania, o țară care s-a luptat îndelung pentru a menține încrederea investitorilor.
EnglishOur fellow citizens already had high expectations in this matter at this time of economic crisis and the daily catalogue of bad news.
Cetăţenii noştri au avut deja aşteptări mari legate de această problemă în cadrul actualului moment de criză economică şi catalogului zilnic plin de veşti proaste.
EnglishIn the last few months, we have been getting increasingly bad news about managers who brought their firms to the brink of collapse consuming public aid.
În ultimele luni am primit veşti tot mai proaste în legătură cu directorii care şi-au adus firmele în pragul falimentului consumând ajutoarele de stat.
EnglishThey are not stupid, and they know that the Commission gerrymandered its legislative agenda so that no bad news entered the Irish media's bloodstream.
Electoratul nu este naiv, şi ştie că Comisia şi-a trucat ordinea de zi juridică, astfel încât nicio ştire proastă să nu pătrundă în circuitul mediatic irlandez.
EnglishBut of course it is only honest to say that there will still be bad news coming from the real economy for some time, especially as regards increasing unemployment.
Dar, desigur, este cinstit să spunem că vom mai avea veşti rele privind economia reală pentru un anumit timp, în special privind şomajul în creştere.
EnglishMadam President, today's discussion on Sudan and South Sudan is encouraging and positive in a world where there is more bad news than good news.
Dnă președintă, discuția de astăzi privind Sudanul și Sudanul de Sud este încurajatoare și pozitivă, într-o lume în care există mai multe vești proaste decât vești bune.
EnglishI am sorry that he is not, I am sorry to give him bad news and discourage him, because this initiative will strengthen the European Union, not weaken it at all.
Îmi pare rău că nu este aici, îmi pare rău că-i voi comunica ştiri proaste şi că-l voi descuraja, deoarece această iniţiativă va consolida Uniunea Europeană, nu o va slăbi.
EnglishThe European breeding programmes for polar bears are unsuccessful and that is very bad news, mainly because the polar bear is threatened with extinction in the wild.
Programele de reproducere europene pentru urşi polari nu au avut succes, iar aceasta este o veste foarte proastă, mai ales pentru că ursul polar este în pericol de extincţie în sălbăticie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

news substantiv
bad adjectiv
bad substantiv
bad prepoziţie
bad lot substantiv
Romanian