Traducere engleză-română pentru "badly"

EN

"badly" română traducere

volume_up
bad {substantiv}
volume_up
badness {substantiv}
EN

badly {adverb}

volume_up
badly (dar şi: poorly)
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Într-adevăr, există instrumente, dar ele sunt foarte prost utilizate.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
Astfel, se spune că lucrurile merg prost, dar suntem cu toţii responsabili de acest lucru.
I think that it is a very, very badly worded compromise.
Cred că este un compromis formulat foarte, foarte prost.
badly (dar şi: nasty)
If they are strong, the economy will do well; if they are weak, the economy will do badly.
Dacă ele vor fi puternice, la fel va fi și economia; dacă sunt slabe, economia o va duce rău.
Most of the poorest countries in the world are doing badly, just as badly as 40 years ago, if not worse.
Cea mai mare parte dintre ţările sărace ale lumii o duc foarte rău, la fel de rău ca în urmă cu 40 de ani, dacă nu chiar mai rău.
Back then, we wondered why we had adopted all those measures if things could go so badly wrong at the application stage.
Pe atunci ne întrebam de ce am adoptat toate acele măsuri dacă lucrurile mergeau atât de rău în etapa aplicării.
badly (dar şi: vastly)
volume_up
tare {adv.} (foarte)
For that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.

Exemple de folosire pentru "badly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
Astfel, se spune că lucrurile merg prost, dar suntem cu toţii responsabili de acest lucru.
EnglishThis is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
Aceasta este o coincidență foarte nefericită - acest proces a decurs foarte prost.
EnglishIndeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Într-adevăr, există instrumente, dar ele sunt foarte prost utilizate.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.
EnglishWe are well aware of how badly the Lisbon strategy turned out.
Suntem foarte conştienţi de consecinţele negative ale Strategiei de la Lisabona.
EnglishSo far we do not have the information on this case in the 100% form that we badly need.
Până acum nu avem informaţii pe acest caz în 100% din formatul de care avem neapărată nevoie.
EnglishStrong European support is badly needed to moderate groups in Iraq.
Este nevoie urgentă de un sprijin european puternic pentru a tempera grupurile din Irak.
EnglishIn Belgium, the railways are a socialist domain and are badly run.
În Belgia, căile ferate sunt un domeniu socialist şi sunt conduse prost.
EnglishIf they are strong, the economy will do well; if they are weak, the economy will do badly.
Dacă ele vor fi puternice, la fel va fi și economia; dacă sunt slabe, economia o va duce rău.
English. - Madam President, this motion is badly needed.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dnă președintă, această propunere de rezoluție este extrem de necesară.
EnglishAll EU Member States have, of course, been badly affected by the economic crises and unemployment.
Desigur, toate statele membre UE au fost afectate negativ de criza economică şi de şomaj.
EnglishThen we can have the legislation that Europe so badly needs.
Ulterior, putem avea o legislație de care Europa are nevoie atât de mult.
EnglishHis position is badly designed from a democratic point of view.
Funcţia lui este proiectată greşit din punct de vedere democratic.
EnglishOn the sly, a text was drawn up containing the opinion that everything in Ukraine is going very badly.
Pe ascuns, s-a întocmit un text care conține opinia că în Ucraina totul merge foarte prost.
EnglishThe European Union acted too slowly, and the humanitarian aid was obviously badly coordinated.
Uniunea Europeană a acţionat prea lent, iar ajutorul umanitar a fost, în mod evident, coordonat prost.
EnglishTo this end, we are to help bring about the badly needed diversification of energy suppliers.
În acest scop, trebuie să contribuim la crearea atât de necesarei diversificări a furnizorilor de energie.
EnglishWhen extracting raw materials, it is important that the ecological system is not too badly affected.
Atunci când se extrag materii prime, este important ca sistemul ecologic să nu fie prea grav afectat.
EnglishIn return, Korea will get badly needed food from Europe as well as medicines and luxury goods.
În schimb, Coreea va primi alimente extrem de necesare din Europa, precum și medicamente și produse de lux.
EnglishThe global economy is badly affected, and the survival of the global financial system is actually at stake.
Este afectată economia mondială, iar miza este tocmai supravieţuirea sistemului financiar mondial.
EnglishThis is an issue about whether a badly drafted agreement serves the interests of security and anti-terrorism.
Vrem să aflăm dacă un acord elaborat greşit deserveşte interesele securităţii şi antiterorismului.