Traducere engleză-română pentru "Bahrain"

EN

"Bahrain" română traducere

RO

"Bahrain" engleză traducere

EN

Bahrain {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
The question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
A fost menționată problema interferenței iraniene în afacerile interne ale Bahrain.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
În contrast, Bahrain este o monarhie constituțională relativ modernă și progresistă.
These challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Aceste provocări nu se regăsesc doar în Bahrain, Yemen, Iran sau Armenia.
RO

Bahrain {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Bahrain (dar şi: Regatul Bahrain)
A fost menționată problema interferenței iraniene în afacerile interne ale Bahrain.
The question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
În contrast, Bahrain este o monarhie constituțională relativ modernă și progresistă.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Aceste provocări nu se regăsesc doar în Bahrain, Yemen, Iran sau Armenia.
These challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Bahrain

Exemple de folosire pentru "Bahrain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
Raportul ține seama și de schimbările recente de pe scena politică din Bahrain.
EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
A fost menționată problema interferenței iraniene în afacerile interne ale Bahrain.
EnglishIn contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
În contrast, Bahrain este o monarhie constituțională relativ modernă și progresistă.
EnglishThese challenges are not only to be found in Bahrain, Yemen, Iran and Armenia.
Aceste provocări nu se regăsesc doar în Bahrain, Yemen, Iran sau Armenia.
EnglishMadam President, I abstained on the vote on the situation in Syria, Bahrain and Yemen.
Dnă președintă, m-am abținut de la votul asupra situației din Siria, Bahrain și Yemen.
EnglishThe EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
UE a fost consternant de ambiguă în ceea ce privește Bahrain, în special.
EnglishLarge-scale movements have also emerged in Bahrain, Yemen and Syria.
Mișcări pe scară largă au avut loc, de asemenea, în Bahrain, Siria și Yemen.
EnglishReliable sources have identified Iranian influence on the Shi'ite population of Bahrain.
Surse de încredere au identificat influența iraniană asupra populației șiite din Bahrain.
EnglishBahrain is at risk of becoming the site of a confrontation between Iran and Saudi Arabia.
în scris. - Bahreinul riscă să devină terenul unei confruntări între Iran și Arabia Saudită.
EnglishSyria, Bahrain and Yemen have been rocked by protests, which have been savagely repressed.
Siria, Bahrain și Yemen au fost zguduite de proteste, care au fost reprimate cu sălbăticie.
EnglishFundamental issues are also at stake when we look at what is happening in Bahrain, Yemen and Syria.
De asemenea, ceea ce se întâmplă în Bahrain, Yemen și Siria este important.
EnglishWithin the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
În limitele discuției noastre din această seară, acest fapt este valabil în special în cazul Bahrainului.
EnglishWe should also consider policy actions in Yemen and Bahrain.
Ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare acțiuni strategice în Yemen și Bahrain.
EnglishIn Bahrain, in spite of some return to normality on the streets, the situation remains tense.
În Bahrain, în ciuda unei oarecare reveniri la normalitate pe străzi, situația rămâne tensionată.
EnglishIn my meetings in the Gulf, I met with the King of Bahrain.
În cursul întâlnirilor din Golf, m-am întâlnit cu regele Bahrainului.
EnglishToday, the number of deaths, casualties and arrests in Syria, Bahrain and Yemen is extremely high.
Astăzi, numărul de decese, victime și arestări din Siria, Yemen și Bahrain este extrem de mare.
EnglishIs the European Union united in the call for special sessions on Syria, Bahrain and Yemen?
Este unită Uniunea Europeană în apelul său pentru sesiunile speciale referitoare la Siria, Yemen și Bahrain?
EnglishIt rightly criticises Ali Abdullah Saleh and Bashar al-Assad, but not the King of Bahrain.
Aceasta îi critică pe bună dreptate pe Ali Abdullah Saleh și pe Bashar al Assad, însă nu pe regele Bahrainului.
EnglishThe people have to be listened to, and this is something of which we want to remind Syria, Bahrain and Yemen.
Oamenii trebuie ascultați și dorim să reamintim acest lucru Siriei, Bahrainului și Yemenului.
EnglishWe see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Vedem că se întâmplă lucruri în Bahrain, în Yemen, în Algeria, în Iran, în Libia, în Maroc și în Kuweit.

Sinonime (în engleză) pentru "Bahrain":

Bahrain
Mai multe cuvinte