Traducere engleză-română pentru "bail"

EN

"bail" română traducere

volume_up
bail {substantiv}
volume_up
bailing {substantiv}
volume_up
bail-out {substantiv}
volume_up
bail bond {substantiv}
EN

bail {substantiv}

volume_up
1. general
Mr Symeou has been held for six months in the notorious Korydallos prison without bail or prospect of trial.
Dl Symeou a fost reţinut timp de şase luni în faimoasa închisoare Korydallos, fără cauţiune sau perspective pentru un proces.
Having paid a very large amount of money as bail, he was released and for twelve years he heard nothing more about this case.
Plătind o sumă foarte mare drept cauţiune, a fost eliberat şi timp de douăsprezece ani nu a mai auzit nimic despre acest caz.
Disselkoen has once again paid a large amount of money as bail and is back in the Netherlands, but his case shows that the European Arrest Warrant may lead to degrading situations.
Disselkoen a achitat din nou o sumă mare de bani drept cauţiune şi s-a întors în Olanda, dar acest caz arată că mandatul european de arestare poate duce la situaţii degradante.
bail (dar şi: security)
volume_up
garanţie (concret) {f}
bail
volume_up
toartă {f} (de găleată)
bail (dar şi: scoop)
2. Economie
bail (dar şi: guarantor, surety)
volume_up
garant {m}

Exemple de folosire pentru "bail" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Ne luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nu putem semna un cec în alb pentru salvarea ţărilor din Europa de Est.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
EnglishIt turns out that, when all turns sour, no one will bail you out.
Se pare că, atunci când totul devine neplăcut, nu va exista nimeni care să ne salveze.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Suntem pe cale să autorizăm un plan de asistenţă financiară care încalcă articolul 125 din tratate.
EnglishI understand why the same public is now asking why they should fund bail-outs in other countries.
Înțeleg de ce același public întreabă acum de ce ar trebui să finanțeze salvarea altor țări.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Modelul în sine dă greș și, totuși, ceea ce doriți este să dublați dimensiunea fondului de sprijin.
EnglishThe solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Soluţia care a fost găsită respectă îndeaproape ceea ce este cunoscut drept clauza "fără salvare”.
EnglishSome of us were against these bail-outs in the first place.
Unii dintre noi s-au opus acestor pachete de salvare de la început.
EnglishWe are surely on the final pages of the bail-out chapter.
Suntem cu certitudine la ultimele pagini ale capitolului de salvare.
EnglishThe bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
Salvarea băncilor a fost un pas necesar, dar nu suficient.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Parcă urmărim un accident rutier cu încetinitorul, iar acum solicitați un mecanism permanent de salvare.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Al treilea aspect care mă îngrijorează este pericolul moral: dacă banii sunt destinaţi unui fond de salvare.
EnglishThe Federal Reserve had to account for the USD 13 trillion spent to bail out the banks.
Rezerva Federală a fost nevoită să dea socoteală pentru 13 trilioane de dolari cheltuite pentru salvarea băncilor.
EnglishIt has to be said, of course, that surely no one wants taxpayers to have to bail out the banks.
Trebuie spus, bineînţeles, că nimeni nu doreşte, cu siguranţă, ca băncile să fie salvate de contribuabili.
EnglishNot only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
Acest lucru nu este prevăzut în tratate și este interzis în mod expres în temeiul clauzei "no bail-out”.
EnglishNevertheless, the increase in public deficits is a result of the public bail-out of private banks.
Cu toata acestea, creșterea deficitelor publice este un rezultat al acțiunilor publice de salvare a băncilor private.
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Iată-ne aici, în pragul celui de-al doilea ajutor de urgență pentru Grecia, și dvs. spuneți "nu există nicio alternativă”.
EnglishThat is also why it is right that this has been the case in the bail-outs that have taken place.
Acesta este, de asemenea, motivul pentru care este corect că așa s-a întâmplat cu operațiunile de salvare care au avut loc.

Sinonime (în engleză) pentru "bail":

bail
bail bond
English