Traducere engleză-română pentru "bail-out"

EN

"bail-out" română traducere

volume_up
bail-out {substantiv}
EN

bail-out {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "bail-out" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Ne luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nu putem semna un cec în alb pentru salvarea ţărilor din Europa de Est.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
EnglishIt turns out that, when all turns sour, no one will bail you out.
Se pare că, atunci când totul devine neplăcut, nu va exista nimeni care să ne salveze.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Suntem pe cale să autorizăm un plan de asistenţă financiară care încalcă articolul 125 din tratate.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Modelul în sine dă greș și, totuși, ceea ce doriți este să dublați dimensiunea fondului de sprijin.
EnglishThe solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Soluţia care a fost găsită respectă îndeaproape ceea ce este cunoscut drept clauza "fără salvare”.
EnglishWe are surely on the final pages of the bail-out chapter.
Suntem cu certitudine la ultimele pagini ale capitolului de salvare.
EnglishThe bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
Salvarea băncilor a fost un pas necesar, dar nu suficient.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Parcă urmărim un accident rutier cu încetinitorul, iar acum solicitați un mecanism permanent de salvare.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Al treilea aspect care mă îngrijorează este pericolul moral: dacă banii sunt destinaţi unui fond de salvare.
EnglishThe Federal Reserve had to account for the USD 13 trillion spent to bail out the banks.
Rezerva Federală a fost nevoită să dea socoteală pentru 13 trilioane de dolari cheltuite pentru salvarea băncilor.
EnglishIt has to be said, of course, that surely no one wants taxpayers to have to bail out the banks.
Trebuie spus, bineînţeles, că nimeni nu doreşte, cu siguranţă, ca băncile să fie salvate de contribuabili.
EnglishNot only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
Acest lucru nu este prevăzut în tratate și este interzis în mod expres în temeiul clauzei "no bail-out”.
EnglishNevertheless, the increase in public deficits is a result of the public bail-out of private banks.
Cu toata acestea, creșterea deficitelor publice este un rezultat al acțiunilor publice de salvare a băncilor private.
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Iată-ne aici, în pragul celui de-al doilea ajutor de urgență pentru Grecia, și dvs. spuneți "nu există nicio alternativă”.
EnglishSuch a mechanism would conform with the current Lisbon Treaty, in particular, with the 'no bail-out' clause.
Un astfel de mecanism ar fi în conformitate cu actualul Tratat de la Lisabona, în special cu clauza "fără salvare”.
EnglishIt will put Greece on the road to a third bail-out, which we will be discussing in a just a few months' time.
Acesta va pune Grecia pe drumul către un al treilea ajutor de urgență, despre care vom discuta în doar câteva luni.
EnglishHe used the IMF to help bail out the failing euro project and, as such, he was a very poor choice of candidate.
El a folosit FMI pentru a ajuta la salvarea proiectului euro care eșua și, ca atare, a fost un candidat foarte nepotrivit.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

out prepoziţie
out verb
Romanian
out adverb
Romanian
bail substantiv
to wear out verb
to point out verb
to carry out verb
to find out verb