Traducere engleză-română pentru "bailout"

EN

"bailout" română traducere

volume_up
bailout {substantiv}

Exemple de folosire pentru "bailout" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAre we sure that the Irish bailout does not violate the Treaty of Maastricht?
Suntem siguri că clauza "no bail-out” irlandeză nu încalcă Tratatul de la Maastricht?
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Ne luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Este absurd ca Irlanda și Grecia să sprijine financiar Portugalia.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Suntem pe cale să autorizăm un plan de asistenţă financiară care încalcă articolul 125 din tratate.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Modelul în sine dă greș și, totuși, ceea ce doriți este să dublați dimensiunea fondului de sprijin.
EnglishThe example of the United States has shown that large-scale bailout programmes do not help.
Exemplul Statelor Unite ne-a arătat că programele de salvare de mare amploare nu sunt de niciun ajutor.
EnglishWe are surely on the final pages of the bail-out chapter.
Suntem cu certitudine la ultimele pagini ale capitolului de salvare.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Parcă urmărim un accident rutier cu încetinitorul, iar acum solicitați un mecanism permanent de salvare.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Al treilea aspect care mă îngrijorează este pericolul moral: dacă banii sunt destinaţi unui fond de salvare.
EnglishThe bailout of a Member State may not survive a probable constitutional appeal in Germany.
Este posibil ca răscumpărarea unui stat membru să nu supravieţuiască unui apel constituţional probabil în Germania.
EnglishNot only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
Acest lucru nu este prevăzut în tratate și este interzis în mod expres în temeiul clauzei "no bail-out”.
EnglishNevertheless, the increase in public deficits is a result of the public bail-out of private banks.
Cu toata acestea, creșterea deficitelor publice este un rezultat al acțiunilor publice de salvare a băncilor private.
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Iată-ne aici, în pragul celui de-al doilea ajutor de urgență pentru Grecia, și dvs. spuneți "nu există nicio alternativă”.
EnglishSuch a mechanism would conform with the current Lisbon Treaty, in particular, with the 'no bail-out' clause.
Un astfel de mecanism ar fi în conformitate cu actualul Tratat de la Lisabona, în special cu clauza "fără salvare”.
EnglishIt will put Greece on the road to a third bail-out, which we will be discussing in a just a few months' time.
Acesta va pune Grecia pe drumul către un al treilea ajutor de urgență, despre care vom discuta în doar câteva luni.
EnglishIt does not include so-called bailout clauses.
Acesta nu include aşa numitele clauze de salvare.
EnglishIn the case of a bailout, the total burden will be put on the back of Greek, Irish and - soon - Portuguese citizens.
În cazul redresării, sarcina totală va fi suportată de cetățenii greci, irlandezi și - în curând - portughezi.
English. - Much has been said in this plenary session on the effect of the bailout package on the Republic of Ireland.
în scris. - S-au spus multe în această ședință plenară despre efectul pachetului de salvare pentru Republica Irlanda.
EnglishMr President, currently we are celebrating the first anniversary of the Greek bail-out, but there is nothing to celebrate.
Dle președinte, noi sărbătorim acum prima aniversare a acțiunii de salvare a Greciei, dar nu este nimic de sărbătorit.
Mai multe cuvinte
English
  • bailout

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.