Traducere engleză-română pentru "balance sheet"

EN

"balance sheet" română traducere

RO
EN

balance sheet {substantiv}

volume_up
1. Economie
balance sheet
This is exclusively about regular balance sheets and the additional costs that arise through drawing up a regular balance sheet.
Aceasta vizează exclusiv bilanţurile obişnuite şi costurile suplimentare care provin din întocmirea unui bilanţ obişnuit.
These are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.
Toate acestea sunt servicii care nu creează doar profituri, ci oferă şi o valoare socială care nu poate fi justificată printr-un bilanţ al profiturilor şi al pierderilor.

Exemple de folosire pentru "balance sheet" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Bilanţul a peste trei ani de negocieri este în mod clar lamentabil.
EnglishRefusing to test the sovereign debt held on the whole bank balance sheet will not restore confidence.
Refuzul de a testa datoria suverană deținută în întregul sold bancar nu va restabili încrederea.
EnglishFourthly, the tax balance sheet provisions remain the same and are not affected by this at all.
În al patrulea rând, dispoziţiile privind bilanţul fiscal rămân aceleaşi şi nu sunt afectate deloc de această măsură.
EnglishThe European Financial Stabilisation Fund is a large off-balance sheet vehicle reliant on a credit rating.
Fondul european de stabilizare financiară este un vehicul mare în afara bilanțului care se bazează pe un rating de credit.
EnglishSecondly, the supposed creditor protection: creditors who depend on the annual balance sheet are in the minority.
În al doilea rând, presupusa protecţie a creditorului: creditorii care depind de bilanţul anual sunt în minoritate.
EnglishThey need to be subjected to rigorous stress testing and all financial activities need to remain on the balance sheet.
Ele trebuie supuse unor teste riguroase de rezistență, iar toate activitățile financiare trebuie să se reflecte în bilanț.
EnglishThis is exclusively about regular balance sheets and the additional costs that arise through drawing up a regular balance sheet.
Aceasta vizează exclusiv bilanţurile obişnuite şi costurile suplimentare care provin din întocmirea unui bilanţ obişnuit.
EnglishThat fact that I admire so many Swedish traditions made me all the more disappointed by the overall balance sheet of their activities.
Faptul că admir atât de multe tradiţii suedeze a adâncit dezamăgirea mea cauzată de bilanţul general al activităţii Preşedinţiei.
EnglishI say to you, anyone who is familiar with Basel II knows that for the bank, the annual balance sheet is at best a nice bonus, but nothing more.
Dacă cunoaşteţi Basel II, atunci ştiţi că pentru bancă, bilanţul anual este în cel mai bun caz o primă, dar nimic mai mult.
EnglishThe problem of liquidity and leverage ratios has not been resolved, any more than that of off-balance sheet assets and securitisation.
Problema lichidităților și a ratelor de îndatorare nu a fost rezolvată și nici cea a activelor din afara bilanțului și a securitizării.
EnglishWe also need to clarify the obligation of transparency in risk calculations and on the disclosure of off-balance-sheet vehicles.
Trebuie, de asemenea, să clarificăm obligația la transparență în ceea ce privește evaluarea riscurilor și publicarea elementelor din afara bilanțului.
EnglishIt therefore makes sense to supplement economic accounts with environmental factors, and the basis of any sound balance sheet is adequate and reliable data.
Este, așadar, logic să completăm conturile economice cu factorii de mediu, datele adecvate și fiabile fiind baza oricărui bilanț complet.
EnglishI hope that the necessary resources will be available in Luxembourg, because without funds, without resources, this balance sheet cannot, of course, be produced.
Sper că la Luxemburg vor exista resursele necesare, întrucât acest bilanț nu poate fi, desigur, întocmit fără fonduri, fără resurse.
EnglishFor me, the problem is that we are no longer sure how EU contributions are used before the agency's balance sheet is examined two years later.
Pentru mine, problema este că înainte de a examina balanța agenției doi ani mai târziu, nu mai suntem siguri asupra modului în care sunt utilizate contribuțiile UE.
EnglishThese are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.
Toate acestea sunt servicii care nu creează doar profituri, ci oferă şi o valoare socială care nu poate fi justificată printr-un bilanţ al profiturilor şi al pierderilor.
EnglishThe energy balance-sheet of every European Union Member State is different, but we are all concerned by one and the same question - the security of energy supply.
Bilanţul energetic al fiecărui stat membru al Uniunii Europene este diferit, însă suntem preocupaţi cu toţii de una şi aceeaşi problemă - securitatea aprovizionării cu energie.
EnglishIn this world in which we live there are 43 companies with a balance sheet totalling more than the national budget of a medium-sized EU Member State like Poland.
În această lume în care trăim există 43 de companii cu un bilanț cu o valoare totală mai mare decât bugetul național al unui stat membru al UE de mărime medie, cum ar fi Polonia.
EnglishIt was a very difficult situation in the Council, because some Member States do not produce an environmental balance sheet and we first need to create a foundation in all 27 Member States.
În Consiliu a fost o situație foarte dificilă, întrucât unele state membre nu întocmesc un bilanț de mediu și trebuie să creăm mai întâi o bază în toate cele 27 de state membre.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

sheet substantiv
balance substantiv
flow sheet substantiv
charge sheet substantiv