Traducere engleză-română pentru "balance sheets"

EN

"balance sheets" română traducere

RO
EN

balance sheets {plural}

volume_up
1. Contabilitate

Exemple de folosire pentru "balance sheets" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI see broad support for the creation of environmental balance sheets in the European Union.
Văd că crearea de bilanțuri de mediu se bucură de un sprijin vast în Uniunea Europeană.
EnglishThe funds have been put into savings funds, pension funds or they appear on companies' balance sheets.
Fondurile au fost introduse în fonduri de economii, fonduri de pensii sau figurează în bilanţurile întreprinderilor.
EnglishWhat is the risk of the assets on the balance sheets, and can you trust the risk weights applied to those assets?
Care este riscul activelor din bilanț și se poate avea încredere în ponderile de risc aplicate acestor active?
EnglishThis is exclusively about regular balance sheets and the additional costs that arise through drawing up a regular balance sheet.
Aceasta vizează exclusiv bilanţurile obişnuite şi costurile suplimentare care provin din întocmirea unui bilanţ obişnuit.
EnglishWe are also aware that the current difficulties are not simply about figures on balance sheets, or amending economic forecasts.
Suntem, de asemenea, conştienţi că actualele dificultăţi nu constau doar în cifrele din bilanţuri sau în previziuni economice rectificative.
EnglishThis refers to the amount of risk that banks must retain in their own balance sheets when they place 'structured' products with savers.
Acesta se referă la suma de risc pe care băncile trebuie să o reţină în bilanţurile lor când plasează produse "structurate” deponenţilor.
EnglishMeanwhile, about 10% of Greek banks' balance sheets is invested in southern and eastern Europe, implying another transmission channel.
În acelaşi timp, aproximativ 10 % din bilanţurile băncilor elene este investit în sudul şi estul Europei, ceea ce presupune un alt canal de transmitere.
EnglishWhen we draw up the balance sheets to see which countries of Europe have got into difficulties there is no need to defame anyone; it is easy to see.
Când întocmim balanțele pentru a afla care sunt țările din Europa care întimpină dificultăți, nu este necesar să defăimăm pe nimeni; este simplu de observat.
EnglishWhile these exposures are not very large in terms of GDP, they are likely to be more significant in terms of the balance sheets of individual banks.
Deşi aceste expuneri nu sunt foarte importante în ceea ce priveşte PIB-ul, ele devin mai semnificative în ceea ce priveşte bilanţurile fiecărei bănci în parte.
EnglishIf US banks have risk weights 50% higher than European counterparts, are Europe's banks being allowed to fundamentally misrepresent the risks on their balance sheets?
Dacă băncile din SUA au ponderi de risc cu 50 % mai mari decât țările europene, li se permite băncilor din Europa să denatureze în mod fundamental riscurile privind bilanțurile acestora?
EnglishWe must continue to pay attention to the problems of the financial system - more capital, restructuring and correction of bank balance sheets - at both the European and global levels.
Trebuie să acordăm în continuare atenţie problemelor sistemului financiar - capitaluri sporite, restructurarea şi corectarea bilanţurilor băncilor - la nivel global şi european.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

balance substantiv
balance due substantiv
Romanian
balance wheel substantiv