Traducere engleză-română pentru "Balkans"

EN

"Balkans" română traducere

RO
EN

Balkans {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Balkans
Please note that we have assuaged the situation in the Balkans, and today the Balkans are at peace.
Vă rog să reţineţi că am aplanat situaţia din Balcani şi în prezent este pace în Balcani.
It is the key Balkan economy, and there will be no European unity without the Balkans.
Este principala economie a Balcanilor şi nu va exista unitate europeană fără Balcani.
We are here to obtain results for the citizens of the Balkans.
Suntem aici pentru a obţine rezultate pentru cetăţenii din Balcani.

Exemple de folosire pentru "Balkans" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt present, enlargement is focusing on the western Balkans, Turkey and Iceland.
În prezent, extinderea are ca obiectiv Balcanii de Vest, Turcia şi Islanda.
EnglishA number of honourable Members quite rightly raised the importance of the Balkans.
O parte dintre onoraţii deputaţi au subliniat pe bună dreptate importanţa Balcanilor.
EnglishThe Council has always reiterated the prospect of the Western Balkans joining Europe.
Consiliul a reiterat mereu perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest.
EnglishI know how important this is for the ordinary citizens of the Western Balkans.
Ştiu cât de important este acest lucru pentru cetăţenii obişnuiţi din Balcanii de Vest.
EnglishThe integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Integrarea Balcanilor de Vest este, fără dubii, cea mai mare provocare.
EnglishWe can see that he is basically paying most of his attention to the Western Balkans.
Putem observa că domnia sa îşi îndreaptă în general atenţia asupra Balcanilor de Vest.
EnglishThe EU has become the main trading partner of all the countries in the Western Balkans.
UE a devenit partenerul comercial principal al tuturor ţărilor din Balcanii de Vest.
EnglishIt is the key Balkan economy, and there will be no European unity without the Balkans.
Este principala economie a Balcanilor şi nu va exista unitate europeană fără Balcani.
EnglishThat would be good for all the three countries and for the Western Balkans as a whole.
Ar fi un lucru bun pentru toate cele trei ţări şi pentru Balcanii de Vest în ansamblu.
EnglishThe western Balkans were taken up by a number of speakers, and rightly so.
Subiectul Balcanilor de Vest a fost invocat de mai mulţi vorbitori şi pe bună dreptate.
EnglishIt is also an essential element of our enlargement policy in the Western Balkans.
Este, de asemenea, un element esenţial al dezvoltării politicii noastre din Balcanii de Vest.
EnglishI believe that all countries of the Western Balkans will support the recognition of this day.
Cred că toate ţările din Balcanii de Vest vor sprijini recunoaşterea acestei zile.
EnglishThe Western Balkans, as a region, is a key and valuable partner for the EU.
Balcanii de Vest, ca regiune, reprezintă un partener cheie şi, totodată, valoros pentru UE.
EnglishWe should, in principle, support visa exemption for the countries of the Western Balkans.
În principiu, ar trebui să sprijinim exonerarea de viză a ţărilor din Balcanii de Vest.
EnglishThe Western Balkans - I was pleased to travel to the region recently.
Regiunea Balcanilor de Vest - am avut plăcerea de a vizita de curând această regiune.
EnglishI would also like to mention the key role played by Serbia in safeguarding peace in the Balkans.
Aş dori să menţionez şi rolul cheie al Serbiei pentru asigurarea păcii în Balcani.
EnglishThe people of the Western Balkans have been isolated by the visa regime for far too long.
Persoanele din Balcanii de Vest au fost izolate de mult prea mult timp de regimul vizelor.
EnglishIn a way, the Balkans is the birthplace of EU foreign policy.
Într-un fel, regiunea Balcanilor este locul de naştere al politicii externe a UE.
EnglishThink, for example, of Austria's historical experience with the Western Balkans.
Gândiţi-vă, de exemplu, la experienţa istorică pe care o are Austria în regiunea Balcanilor de Vest.
EnglishBut, also, the western Balkans and, of course, the negotiations with Turkey need to be considered.
Dar trebuie luaţi în calcul şi Balcanii de vest şi, desigur, negocierile cu Turcia.

Sinonime (în engleză) pentru "Balkans":

Balkans
Balkan Mountains
Balkan Peninsula
English