Traducere engleză-română pentru "Baltic Sea"

EN

"Baltic Sea" română traducere

EN

Baltic Sea {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Baltic Sea (dar şi: Baltic)
Naturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.
Desigur, are legătură cu Marea Baltică, dar nu face parte din strategie.
The Baltic Sea strategy provides a model for other future European strategies.
Un model pentru alte viitoare strategii europene este cel pentru Marea Baltică.
The Baltic Sea is in difficulties; it is dying and it needs to be saved.
Marea Baltică trece prin dificultăţi; este pe moarte şi trebuie salvată.

Exemple de folosire pentru "Baltic Sea" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Baltic Sea strategy provides a model for other future European strategies.
Un model pentru alte viitoare strategii europene este cel pentru Marea Baltică.
EnglishMost of the countries in the Baltic Sea area are small and are dependent on exports.
Majoritatea statelor din regiunea Mării Baltice sunt mici şi depind de exporturi.
EnglishThe European Council will also adopt the EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Consiliul European va adopta, de asemenea, Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Obiectivul strategiei pentru regiunea Mării Baltice nu este crearea de noi instituţii.
EnglishThe Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Strategia pentru Marea Baltică trebuie deci să facă parte din agenda europeană comună.
EnglishThe Baltic Sea strategy will be one of the priorities under the Swedish Presidency.
Strategia privind Marea Baltică va constitui una din priorităţile preşedinţiei suedeze.
EnglishNaturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.
Desigur, are legătură cu Marea Baltică, dar nu face parte din strategie.
EnglishWe know that Russia is pressing for Nord Stream, the gas pipeline in the Baltic Sea.
Se ştie că Rusia face presiuni pentru Nord Stream, magistrala de gaz din Marea Baltică.
EnglishThe Ignalina plant has nothing to do with the Baltic Sea Strategy.
Centrala de la Ignalina nu are nimic de-a face cu Strategia pentru Marea Baltică.
EnglishThe EU Strategy for the Baltic Sea Region was endorsed during the Swedish Presidency.
Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice a fost aprobată în cursul Preşedinţiei suedeze.
EnglishThe Baltic Sea is in difficulties; it is dying and it needs to be saved.
Marea Baltică trece prin dificultăţi; este pe moarte şi trebuie salvată.
EnglishThe Baltic Sea is suffering two major acute environmental problems.
Marea Baltică suferă de pe urma a două probleme de mediu importante şi grave.
EnglishUnder those conditions, we are currently moving forward with the Baltic Sea.
În aceste condiții, acum înregistrăm progrese cu zona Mării Baltice.
EnglishI am pleased that EUR 20 million has been reserved for the Baltic Sea Strategy.
Sunt bucuros că 20 de milioane de euro au fost rezervate pentru Strategia privind Marea Baltică.
EnglishI would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
De asemenea, doresc să subliniez valorile specifice ale Strategiei privind regiunea Mării Baltice.
EnglishI believe that the Baltic Sea Strategy could increase the legitimacy of the entire EU.
Cred că această strategie poate contribui la creşterea legitimităţii întregii Uniuni Europene.
EnglishFor historical reasons, this problem is particularly pronounced in the Baltic Sea region.
Din raţiuni istorice, această problemă este deosebit de pregnantă în regiunea Mării Baltice.
EnglishThat raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
Aceasta ridică întrebări privind modul în care abordăm instalaţiile off-shore din Marea Baltică.
EnglishI am very pleased that you mentioned the Baltic Sea, and I fully support you in this matter.
Mă bucur că aţi menţionat regiunea Mării Baltice şi vă susţin pe deplin în această problemă.
EnglishThe European Union's strategy for the Baltic Sea region is a step in the right direction.
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice reprezintă un pas în direcţia cea bună.

Sinonime (în engleză) pentru "Baltic Sea":

Baltic Sea
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

sea substantiv
narrow sea substantiv
Romanian
hollow sea substantiv
Romanian
by sea adverb
Romanian
between the devil and the deep sea