Traducere engleză-română pentru "bananas"

EN

"bananas" română traducere

RO
volume_up
banana {substantiv}
RO
EN

bananas {plural}

volume_up
bananas
In these countries, the same companies continue to produce bananas.
În aceste țări, aceleași companii continuă să producă banane.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
Așa cum am văzut în această seară, politica comerțului cu banane este controversată.
Tonight we are buzzing like bees about bananas, and particularly this proposed agreement.
Astăzi bâzâim precum albinele despre banane și, în special, despre acest acord propus.

Exemple de folosire pentru "bananas" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am thinking about numerous products: tomatoes, bananas, and the livestock sector.
Mă refer la numeroase produse: roşiile, bananele şi sectorul creşterii animalelor.
EnglishAs we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
Așa cum am văzut în această seară, politica comerțului cu banane este controversată.
EnglishThe new agreement will make the global market in bananas more predictable and stable.
Noul acord va face ca piața globală a bananelor să fie mai previzibilă și mai stabilă.
EnglishCollect gems and bananas by swinging chimps through stunning landscapes.
Salvați lanțul de supermarketuri ale unchiului Ross de maleficului Mr. Torg.
EnglishBananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.
Bananele au constituit obiectul celei mai lungi dispute comerciale din lume.
EnglishTonight we are buzzing like bees about bananas, and particularly this proposed agreement.
Astăzi bâzâim precum albinele despre banane și, în special, despre acest acord propus.
EnglishThe ACP countries do not pay import duties on bananas if they export to the European Union.
Țările ACP nu plătesc taxe la import pentru banane dacă le exportă în Uniunea Europeană.
EnglishIt does not conform to EU rules in terms of the length, the width and the straightness of bananas.
Nu respectă normele UE în ceea ce privește lungimea, lățimea și curbura bananelor.
EnglishMadam President, I want to concentrate on fair trade bananas.
Doamnă președintă, doresc să mă concentrez asupra comerțului echitabil cu banane.
EnglishMadam President, a few weeks ago we were going bananas about bees.
Doamnă președintă, în urmă cu câteva săptămâni, o luasem razna în ceea ce privește albinele.
EnglishAfter rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
După orez, grâu și porumb, bananele reprezintă a patra cea mai importantă cultură alimentară din lume.
EnglishIn these countries, the same companies continue to produce bananas.
În aceste țări, aceleași companii continuă să producă banane.
EnglishIn the EU alone 5.4 million tonnes of bananas were sold in 2008.
În 2008, numai în UE s-au vândut 5,4 milioane de tone de banane.
EnglishThe disputes on bananas have destabilised the climate for production and trade in the countries concerned.
Litigiile privind bananele au destabilizat climatul pentru producție și comerț în țările vizate.
EnglishHowever, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle.
Totuși, se pare că Acordul privind comerțul cu banane a mai adăugat o piesă la marele puzzle de la Doha.
EnglishFrom now on, the European Union will gradually reduce its import tariffs on bananas from Latin America.
De acum înainte, Uniunea Europeană își va reduce treptat tarifele la importul de banane din America Latină.
EnglishBananas are the world's fourth most important crop, and make a major contribution to food security.
Bananele reprezintă a patra cea mai importantă cultură din lume și aduc o contribuție importantă la securitatea alimentară.
EnglishHowever, bananas from ACP countries will continue to enjoy duty-free access within the European Union.
Cu toate acestea, bananele din țările ACP vor beneficia în continuare de acces scutit de taxe în cadrul Uniunii Europene.
EnglishI would like to draw attention to the fact that in 2006, the EU reformed its common market organisation for bananas.
Vreau să atrag atenţia asupra faptului că, în 2006, UE şi-a reformat organizarea comună a pieţei bananelor.
EnglishIf, today, we reduce import tariffs on bananas from Latin America, this produce will become more competitive.
Dacă astăzi reducem taxele de import aplicabile bananelor din America Latină, acest produs va deveni mai competitiv.

Sinonime (în engleză) pentru "banana":

banana
banana tree
English