EN

band {substantiv}

volume_up
1. general
band (dar şi: cable, chain)
band (dar şi: bind, rag, fagot, fascis)
volume_up
fâşie {f}
band (dar şi: strip)
volume_up
fâşie (de stofă) {f}
band (dar şi: slip, strip)
band (dar şi: troop, armed band)
volume_up
gloată (ceată) {f}
band
band (dar şi: bandeau)
band (dar şi: orchestra)
volume_up
tacâm {n} (orchestră)
2. Muzică
band
band
volume_up
muzică {f} (orchestră)
Mr President, I am a great fan of the British rock band Genesis.
Dle preşedinte, sunt un mare fan al trupei britanice de muzică rock Genesis.
In Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
În Austria, avem o zicală: Dacă nu plăteşti, nu cântă muzica.
In his spare time, he plays and records music with various bands.
În timpul liber, el cântă și înregistrează muzică cu mai multe formații.

Exemple de folosire pentru "band" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishToday Mr Pizarro will present President Piñera with the presidential band.
Astăzi dlomnul Pizarro îl va prezenta pe preşedintele Piñera şi echipa sa prezidenţială.
EnglishMr President, I am a great fan of the British rock band Genesis.
Dle preşedinte, sunt un mare fan al trupei britanice de muzică rock Genesis.
EnglishAn optional FM tuner is required to play FM band radio stations in Windows Media Center.
Este necesar un tuner FM opțional pentru redarea posturilor în bandă FM în Windows Media Center.
EnglishIn Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
În Austria, avem o zicală: Dacă nu plăteşti, nu cântă muzica.
EnglishI would like to thank very warmly the small but select band of colleagues who have contributed to the debate.
Aş dori să mulţumesc călduros grupului mic dar select de colegi care au contribuit la dezbatere.
EnglishIn this report, I have proposed that we stick to the date of 2013 with regard to the 800 MHz band.
În acest raport, am propus respectarea termenului stabilit pentru 2013 pentru introducerea benzii de 800 MHz.
EnglishHowever, what would he have been without a big band?
Totuși, ce s-ar fi ales de el fără o formație mare?
EnglishIf you prefer wireless, use a wireless dual band N router, ideally 5 gigahertz, for optimal streaming quality.
If you prefer wireless, use a wireless dual band N router, ideally 5 gigahertz, for optimal streaming quality.
EnglishThis project goes even further still, by providing a new frequency band in the 1.5 to 2.3 GHz range by 2015.
Acest proiect merge chiar mai departe, asigurând o nouă bandă de frecvențe, în intervalul cuprins între 1,5 și 2,3 GHz, până în 2015.
EnglishMr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.
Dle preşedinte, săptămâna trecută a avut loc re-relansarea mai multor albume ale formaţiei The Beatles în formă digitală îmbunătăţită.
EnglishIf it turns red, it indicates a problem with the Out-of-Band signal (the cable technician should know what this means.)
Dacă lumina devine roșie, există o problemă cu semnalul out-of-band (tehnicianul de cablu ar trebui să știe ce înseamnă acest lucru).
EnglishWe are talking about the 700 MHz frequency band, which also has an extraordinary capacity for mobile telephony and its development.
Vorbim de banda de frecvență de 700 MHz, care are o capacitate extraordinară pentru telefonia mobilă și dezvoltarea acesteia.
EnglishShe’s in the band.
EnglishI have a band of Aries around me here; however, we all have something to say about the pact for Europe, President Barroso.
Am aici în jurul meu un grup de nativi ai zodiei Berbecului; cu toate acestea, toți avem ceva de spus despre pactul pentru Europa, dle președinte Barroso.
EnglishThe band was derived from the rates applied in practice in the Member States, where the standard rates had always varied between 15% and 25%.
Intervalul a fost determinat pe baza cotelor aplicate în realitate în statele membre, în care cotele standard au variat întotdeauna între 15 % și 25 %.
EnglishThirdly, confirming 2013 as the date to free the 800 MHz digital dividend band, while recognising the need for derogations until 2015.
În al treilea rând, confirmarea anului 2013 ca data la care se preconizează eliberarea benzii dividendului digital de 800 MHz, recunoscând însă nevoia de a acorda derogări până în 2015.
EnglishThat is why we are gearing this policy programme not only to free up the 800 MHz band, but also to free up additional bands amounting to at least 1 200 MHz by 2015.
Acesta este și motivul pentru care acest program vizează nu doar eliberarea benzii de 800 MHz, ci și eliberarea de benzi suplimentare, de până la 1200 MHz, până în 2015.
EnglishI fully agree with the deadline proposed by the Commission as regards making the 800 MHz band available for electronic communications services by 1 January 2013.
Sunt complet de acord cu termenul limită propus de Comisie, pentru ca banda de 800 MHz să fie disponibilă pentru servicii de comunicații electronice până la 1 ianuarie 2013.
EnglishThe idea is to maintain the harmonised fiscal structure, with two obligatory rates of VAT and harmonisation within a 10% band: in other words, between 15% and 25%.
Scopul este de a menține o structură armonizată fiscală cu două cote obligatorii de TVA și o armonizare în cadrul intervalului de 10 %: cu alte cuvinte, între 15 % și 25 %.

Sinonime (în engleză) pentru "band":

band
elastic band
mourning band
English
rubber band