EN

banished {adjectiv}

volume_up
The summit venue will be Nizhny Novgorod, in Soviet times, Gorky, where the key figure of Soviet conscience, Andrei Sakharov, was banished for many years.
Locul de desfăşurare a summitului va fi Nijni Novgorod, Gorki în era sovietică, unde principala figură a conştiinţei sovietice, Andrei Sakharov, a fost exilat timp de mulţi ani.

Exemple de folosire pentru "banished" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf your opponent's stone lands on your blot (or hits it in game lingo), that stone is banished to the bar.
descoperită (sau o ia, în jargonul jocurilor), acea piesă este scoasă pe margine.
EnglishMany of you will be glad to know that I firmly believe that the Irish people have banished them forever from here.
Mulţi dintre dumneavoastră vor fi bucuroşi să afle că eu cred cu tărie că poporul irlandez i-a alungat de-aici pentru totdeauna.
EnglishMadam President, we all look at this region of the world with great concern and we are well aware that the risk of a civil war is far from banished.
Dnă președintă, privim cu toții această regiune a lumii cu mare îngrijorare și suntem foarte conștienți că riscul unui război civil este departe de a fi înlăturat.
EnglishThe summit venue will be Nizhny Novgorod, in Soviet times, Gorky, where the key figure of Soviet conscience, Andrei Sakharov, was banished for many years.
Locul de desfăşurare a summitului va fi Nijni Novgorod, Gorki în era sovietică, unde principala figură a conştiinţei sovietice, Andrei Sakharov, a fost exilat timp de mulţi ani.

Sinonime (în engleză) pentru "banishment":

banishment