Traducere engleză-română pentru "bank"

EN

"bank" română traducere

volume_up
bank {substantiv}
volume_up
bank! {interj.}
RO
RO
RO
EN

bank {substantiv}

volume_up
1. general
bank (dar şi: bench)
Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.
Comisioanele bancare variază de la o bancă la alta şi de la o ţară la alta.
Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Desigur, purtăm discuţii şi lucrăm cu Banca Europeană de Investiţii.
Before opening a bank account, the bank needs to get to know its potential clients.
Înainte de a deschide un cont bancar, banca trebuie să îşi cunoască potenţialii clienţi.
bank (dar şi: ooze, river bank, shore, silt)
Why should Bulgaria have no gas, while Romania on the other bank of the Danube has gas?
De ce Bulgaria să nu aibă gaz, în timp ce România, situată pe celălalt mal al Dunării, are?
bank
bank (dar şi: border, coast)
bank
volume_up
mal {n} (mai ales de riu)
Why should Bulgaria have no gas, while Romania on the other bank of the Danube has gas?
De ce Bulgaria să nu aibă gaz, în timp ce România, situată pe celălalt mal al Dunării, are?
bank (dar şi: riverside)
volume_up
țărm {n} (de râu)
2. Geologie
Why should Bulgaria have no gas, while Romania on the other bank of the Danube has gas?
De ce Bulgaria să nu aibă gaz, în timp ce România, situată pe celălalt mal al Dunării, are?

Exemple de folosire pentru "bank" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Se poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
EnglishThe Bank also did well, in this very respect, in restructuring certain target areas.
Şi la acest capitol banca a acţionat eficient, restructurând anumite zone ţintă.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Iau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
În plus, această Cameră a inspirat mai multă încredere decât Banca Centrală Europeană.
EnglishThe President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
Preşedintele, directorul băncii centrale şi mai mulţi lideri militari au fost ucişi.
EnglishWe criticised the Stability Pact and the functioning of the European Central Bank.
Am criticat Pactul de stabilitate și funcționarea Băncii Centrale Europene.
EnglishMoves were made to reform the World Bank, but decades have passed since then.
S-au luat măsuri pentru reformarea Băncii Mondiale, dar de atunci au trecut decenii.
EnglishThe World Bank could therefore act as a partner to the developing countries.
Banca Mondială ar putea fi deci un partener al ţărilor în curs de dezvoltare.
EnglishSo there are democratic mechanisms and the Bank must operate within this framework.
Așadar, există mecanisme democratice și Banca trebuie să funcționeze în acest cadru.
EnglishBasically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
În principiu, este esențial ca relațiile dintre Banca Mondială și FMI să nu se schimbe.
EnglishOnly if a cross-border transfer exceeds the €50 000 threshold, the bank can charge more.
Excepţie fac transferurile bancare transfrontaliere care depăşesc 50 000 de euro.
EnglishThe importance of the European Central Bank simply cannot be overestimated.
Importanţa Băncii Centrale Europene pur şi simplu nu poate fi supraestimată.
EnglishInstead, we should concentrate the money on the European Investment Bank.
În schimb, aceşti bani trebuie îndreptaţi către Banca Europeană de Investiţii.
EnglishFinally, we also have the European Central Bank's very expansive policy.
În cele din urmă, avem şi politica foarte expansivă a Băncii Centrale Europene.
EnglishWe should have called on the World Bank much more clearly to take the necessary action.
Ar fi trebuit să solicităm mult mai clar Băncii Mondiale să ia acţiunile necesare.
EnglishIt seems that now everyone knows what the European Investment Bank must do.
Se pare că acum toţi ştiu ce trebuie să facă Banca Europeană de Investiţii.
EnglishIt seems to us that some parts of the resolution are too critical of the World Bank.
Ni se pare că unele părţi ale rezoluţiei critică prea tare Banca Mondială.
EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
Banca trebuie să se asocieze cu intermediari financiari responsabili și transparenți.
EnglishIn 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
În 2008, Banca Europeană de Investiţii şi-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare.
EnglishBefore opening a bank account, the bank needs to get to know its potential clients.
Înainte de a deschide un cont bancar, banca trebuie să îşi cunoască potenţialii clienţi.